17.06.2016 г.

Новата загадка


Къде се намираме днес?13.06.2016 г.

Как се прави модна шапка


Днес надзъртаме в две софийски ателиета за модни шапки (носещи гръмкото название "фабрики"). Фотографиите са правени преди век и показват как е изработвана тогава тази важна част от облеклото на всяка уважаваща себе си градска дама.

Шапкарска фабрика на Юр. Бочев, 1915 г.

Първа софийска шапкарска фабрика за елегантни дамски и детски шапки "Джапунов & Златарев", ул. "Цар Симеон" 100


10.06.2016 г.

Новата загадка


Кое е мястото на днешната снимка?6.06.2016 г.

Столичната общинска полиция (1935)Из "Столичен общински вестник", бр. 4 от 1935 г.

Столична общинска полиция

Столичната общинска полиция съществува от 1930 година. След 19 май, обаче, последната се реорганизира коренно и се постави на съвършено нови и здрави основи. Съставът й е: 1 началник, 1 подначалник, 8 старши и 126 младши стражари.

Подбрани, млади и спретнати момци с най-малко прогимназиално образование и с подофицерско звание, готови да служат честно, добросъвестно и доблестно, да не пожалят в случай на нужда и живота си за Цар и Родина,— това са днес столичните общински полицаи. Под вещото ръководство на своя енергичен началник, запасния капитан и дългогодишен Столичен полицейски началник, Велико Геров, младите полицаи се учат на ред, дисциплина, любов и преданност, всаждат им се граждански и военни добродетели, и Столицата ни, както и Столичната общинска управа могат днес да се гордеят със своята полиция, която по дисциплина, морал и възпитание по нищо не отстъпва от Столичната държавна полиция.

Столичният общински полицейски участък
намира се на бул. "Стефан Караджа", зад източната ограда на кланицата
днес

Всички полицаи живеят в общо казармено помещение — Общинския полицейски участък, находящо се в западната окрайнина на с. Малешевци, до новата кланица, поради липса на подходящо здание в града. Сградата е много хубава, с обширни, светли и много хигиенични салони — спални, с отлично обзаведени кухня, столова, шивалня, бръснарница, обущарница и великолепна баня.

Назначението на Столичната Общинска полиция е:

1. Да охранява всички общински имоти, които възлизат на милиарди;

2. Да охранява обществените музеи, паметници, а така също градините и парковете и запазва реда и чистотата в тях и

3. Да следи за чистотата из улиците и площадите.

Група столични общински стражари, начело с началника си В. Геров

Не може да не прави впечатление на всички столичени и провинциалисти, че из улиците и площадите няма вече онази мръсотия — кутии от цигари, хартии, остатъци от плодове, храчки, плюнки и пр., и която служеше за постоянен източник на справедливи хумористически закачки и нападки спрямо бившите общински управници.

Нарушителите на чистотата се глобяват от стражарите с карнетки от 5 до 100 лв., в зависимост от размера на нарушението. И нека гражданите не се сърдят, когато бъдат глобявани за неспазване чистотата, защото всички трябва да бъдем обхванати от съзнанието, че хубавата ни и кокетна столица трябва да бъде чиста.


3.06.2016 г.

Новата загадка


Кое е мястото на снимката ни днес?