30.06.2017 г.

Новата загадка


Кое е мястото на днешната илюстрация?27.06.2017 г.

София преди и сега: Сграда на Софийското епархийско свещеническо братство


Сградата на братството, намирала се на пл. Св. Недeля 3

СОФИЙСКО ЕПАРХИЙСКО СВЕЩЕНИЧЕСКО БРАТСТВО

ПРИТЕЖАВА:

Централен магазин: с всички църковни утвари, богослужебни книги, свещенически одежди, икони в кивоти, в рамки, на дърво и книга, резбарски иконостаси, свещници и мелодични камбани, кръстчета и верижки, книги с религиозно държание. Пл. Св. Неделя № 3. 

Последна грижа: с всички погребални материали, ул. Витошка № 1.

Хотел (Подворие) с чисти и с достъпна цена легла. Пл. Св. Неделя № 3. 

ОБШИРЕН САЛОН ЗА СКАЗКИ

Разположение на сградата на пл. "Света Неделя"

Пораженията, нанесени от англо-американските бомбардировки

Мястото днес


21.06.2017 г.

План на София от 1935 г.


Днес публикуваме интересна карта на София от 1935 година, любезно предоставена от Иво Ников. На показания план в различни цветове са представени районите на десетте полицейски участъка, съществували в столицата към този момент. 

За голям размер натиснете тук


Според "Пътеводител на София" (1935 г.), съставен от Смил Ангелов, границите на полицейските участъци са били, както следва:

I Пол. участък. Включва се между улиците: Мария Луиза, бул. Сливница и Клементина.

I Пол. участък, ул. Софроний 75

II Пол. участък. Включва се между улиците: пл. Св. Неделя, Клементина, бул. Сливница, Герена, ул. Я. Кърчовски, бул. ген. Тотлебен, Руския паметник, бул. Скобелев, Патр. Евтимий и бул. Царица Иоанна.

II Пол. участък, ул. Владайска 13

III Пол. участък. Включва се между улиците: Руския паметник, бул. Скобелев, Патр. Евтимий, Ц. Иоанна, д-р Стамболски край Гарнизонната фурна, Перловската река, границата между Красно село и Царибродския квартал до Владайската река, лагера, през Герена, Я. Кърчовски и бул. Тотлебен.

Подучастъци: Княжево, с подначалник, следовател, адресни чиновници и канцелария. Горна баня, Бояна, в кметството, Красно село, ул. „Калиманица“ 20.

III Пол. участък, ул. Патриарх Евтимий 116

IV Пол. участък. Включва се между улиците: Царица Иоанна, Патр. Евтимий, Гр. Игнатиев, Дървенишкото шосе, реката, Ханчето 4 клм., бул. Н. Николаевич, ул. Сан Стефано, Регентска, Д. Греков, кн. Карл Шведски, бул. Дондуков, пл. Св. Heделя.

IV Пол. участък, ул. Аксаков 4

V Пол. участък. Включва се между улиците: Сан Стефано, Регентска, Димитър Греков, ж. п. линия, бул. Вл. Вазов — (коритото на Перловската река), 5 клм. Орханийското шосе. Слатинския редут, квартал Цар Борис III, Слатинското шосе източно кавалерийските казарми, Цариградско шосе (бул. Н. Николаевич), Орловия мост, Цар Освободител.

В полицейско отношение към V у-к са предадени селата: Враждебна, Нова Враждебна, Слатина и Дървеница.

Подучастъка се намира на ул. Орханийска 20.

V Пол. участък, ул. Черковна 62

VI Пол. участък. Включва се между улиците: Мария Луиза, бул. Дондуков, Карл Шведски, Царската спирка, ж. п. линия, бул. Сливница, Лъвовия мост.

VI Пол. участък, бул. Дондуков 87

VII Пол. участък. Включва се между улиците: Лъвов мост, бул. Сливница до пресечката с ж.п. линия, по ж. п. линия, шосето за гробищата, южния и западния край на гробищата, Радиотелеграфа, с. Надежда, Триъгълника, подполковник Калитин, бул. Столетов, Алдомировска, Св. Кирил и Методий, бул. Сливница до Лъвов мост.

Подучастък с. Надежда. Села придадени към VII учасгьк в полицейско отношение: с. Надежда, Връбница и Илиенци.

VII Пол. участък, ул. Мария Луиза 62

VIII Пол. участък. Включва се между улиците: бул. Патр. Евтимий, Граф Игнатиев, Дървенишкото шосе до околовръстната ж. п. линия, по същата до тухлените фабрики Перловската река. гара Перловец, включително гарнизонната фурна и Ц. Иоанна. 

Подучастък: Патр. Евтимий 33. Села придадени към VIII участък в полицейско отношение са: Драгалевци, Симеоново и Американския колеж

VIII Пол. участък, ул. Юмрук чал 57

IX Пол. участък. Включва се между улиците: гробищата, шосето за гробищата, ж.п. линия за Пловдив, бул. Вл. Вазов,, Хаджи Димитър, с. Малашевци, Индустриалния квартал. В IX участък се включва и квартала .Мара Бунева".

Подучастък: с. Малашевци. Села придадени в полицейско отношение: Малашевци, Орландовци, Биримирци и Обрадовци.

IX Пол. участък, ул. Васил Петлешков 52

X Пол. участък. Включва се между улиците: подполковник Калитин, бул. генер. Столетов и Фондовите здания (35), Св. Кирил и Методий, бул. Сливница, Герена, Земляне до Овчата купел, Птицевъдната станция, околовръстната ж. п. линия, включително Булина ливада, Захарната фабрика, мелницата на Герасим Ангелов, чифлика на Стамболийски и фабрика Бяла-тухла.

Подучасгьци: 1) Булина ливада, бул. Вардар 9. 2) Захарна фабрика.

X Пол. участък, ул. Зайчар 98


Вижте също: 


15.06.2017 г.

Новата загадка


Кое е мястото на днешната снимка?