23.07.2019 г.

Държавно средно техническо училище „Цар Борис III“


Из алманаха "Строителството при царуването на Н. В. Цар Борис III", 1938 г.


Държавно средно техническо училище „Цар Борис III“ - София

През 1909/910 учебна година към I-ва Софийска мъжка гимназия се откри технически отдел, който през 1911/912 учебна година се оформи като учебно заведение — Държавно средно техническо училище, с 2 отдела — строителен и земемерен, изучавани в 5 годишен курс (IV, V, VI, VII и VIII клас).

Техническо училище "Цар Борис III"

През 1917/918 учебна година към същото училище се откри и лесовъден отдел.

През 1922/923 учебна година се откри също и архитектурен отдел, който през първата учебна година се попълва с ученици от VI клас на реалките при три годишен курс. Този отдел през 1927/928 учебна година се слива със строителния, като последният му випуск завършва през 1929/930 учебна година.

Днес наследник на техническото училище е Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"

През същата 1922/923 учебна година се открива и минния отдел при училището.

От 1925/926 учебна година се откри в гр. Луковит, клон от училището, с 2 класа — IV и V, който клон се закри в края на 1932/933 учебна година.

Курсът на училището за всички отдели от оформяването му в специален учебен институт е бил 5-годишен като училището е подбирало учениците си от III клас на прогимназията.

Ученици от техническото училище, заснети пред сградата на бул. "Евлоги Георгиев"

С Наредба-закон за изменение на чл. 2 от Наредбата-закон за единство в образованието в страната (Дър. вест. бр. 147 от 4 юлий 1936 год.) курсът на училището става три годишен (VI, VII и VIII класове), в което учениците постъпват от V клас на реалните гимназии при подборен изпит. Съгласно тази наредба-закон през 1935/936 и 1936/937 учебни години, нови ученици в училището не се приемаха.

Н. В. Цар Борис III е патрон на училището от 1 юлий 1925 година по молбата на преподавателския съвет на училището, изказана в заседанието му от 1 юний с. г. с протокол № 8, със съгласието на тогавашния Министър на о. с. п. и благоустройството Янко Стоенчев и одобрението на Министерския съвет.

Училището в сегашния му вид, от 18 класни стаи и 15 за кабинети и канцелария, на три етажа, на стойност 12.000.000 лв., е завършено през 1928 година.

Задният двор на училището


19.07.2019 г.

София преди и сега: Храмът "Свети Седмочисленици"


Картичка от началото на 20 век с изглед към новореконструирания храм "Свети Седмочисленици", осветен през 1903 г.

Църквата и прилежащата й градина, фотографирани от улица "Граф Игнатиев" след обилен снеговалеж, началото на 40-те години

Снимката от 2014 г. припомня как дълги години красивата панорама от улица "Граф Игнатиев" бе препречена от неугледните маси на разположения по тротоара пазар 

След реконструкцията на улицата през 2019 г. и премахването на пазара изгледът към емблематичния столичен храм и околния парк отново радва очите на преминаващите