30.03.2015 г.

Снимка на седмицата: Улица "Граф Игнатиев" през 1887 г.


Тази прелюбопитна снимка от 1887 г. е дело на известния фотограф Иван Карастоянов. Това ранно изображение ни разкрива живописната гледка на днешната улица "Граф Игнатиев" в частта след градината при храма "Св. Седмочисленици". 


Детайли:

Служител на реда в младата столица

Оживено движение в софийската следосвобожденска кал

На заден план се вижда все още запазената Черна джамия (Коджа дервиш Мехмед паша), преди да бъде превърната в православния храм "Св. Седмочисленици" в началото на 20 век


27.03.2015 г.

Новата загадка


Днешната загадка хапе. Кое е това място?25.03.2015 г.

Несбъднатият храм при забравените зюмбюлеви градини


В наши дни на ул. "Оборище" 20-22 доминират невзрачни сиви кооперации. Малцина обаче знаят, че някога мястото е било истинска цветна градина, а вече забравените планове за неговото развитие са още по-интересни. 

Книгата "Софийската улица "Оборище" разказва, че празният терен е дарен на фондация "Храм Св. Йоан Предтеча и пророк Захария" към църквата "Света София" за строеж на храм. Проектът на бъдещия божи дом е дело на известния архитект Станчо Белковски, а основният камък е положен през 30-те години. За да бъдат набрани нужните средства за строежа, парцелът е предоставен за разсадник и склад за въглища и дърва. 

До началото на войната изграждането на храма така и не започва. Впоследствие теренът е национализиран и за известно време продължава да бъде склад за дърва и въглища за живеещите в района. По-късно на това място са построени съществуващите днес жилищни блокове.

Разсадникът на бай Цвятко, 30-те години
Снимка Пейо Колев

Вижда се и част от улица "Оборище" преди пресечката с "Проф. Асен Златаров"
Снимка Пейо Колев

Поглед от въздуха към празното място с разсадника

Макет на храма "Св. Йоан Предтеча и пророк Захария"с прилежащото пространство, поглед от ул. "Оборище"

Нереализираният проект на арх. Станчо Белковски

Мястото днес


23.03.2015 г.

Новият съдебен дворец в столицата


Текстът е публикуван във "Вестник на вестниците" през май 1940 г. Изданието е дигитализирано от Народната библиотека. 


НИЕ ВИ ПОКАЗВАМЕ
НОВИЯ СЪДЕБЕН ДВОРЕЦ НА СОФИЯ

Строежът на съдебната палата в София започна още преди 10 години, но по липса на средства бе прекъснат. Едва през последните три години продължи усиленият строеж. Цялата строителна работа бе дадена на 10 предприемачи. На сградата ежедневно работеха повече от 200 работници. И след продължителен, творчески труд, сега голямата и масивна сграда е вече готова. Остава да се довърши само вътрешната украса и мобилировката.

Какво забележително и интересно може да се види в съдебната палата? Направени ли са някои подобрения за съдилищата, които сме свикнали да виждаме в неудобни, мрачни и нехигиенични помещения?

Масивната сграда, гледана от вън, колкото и красива да изглежда, не дава никаква представа за вътрешното модерно устройство. Но когато човек влезе в съдебната палата, струва му се, че е попаднал в някакъв царствен дом...

Пет големи врати от масивен месинг красят главния вход на ул. „Царица Йоанна“. Стълбището, широко и елегантно, блести. Всичко е облицовано с мрамор. От лявата страна на входа има стая за портиер и за гардероб, предназначен за публиката. До стълбището — голямо антре от където се влиза в широк вестибюл. Отпред се разстила голям хол — чакалня, а в страни — две стълби водят към етажите. Стените на хола и стълбите са облицуваии с италиански мрамор, а пода и самите стълби — с полиран черен гранит. Във вестибюла има три телефонни кабини за публиката. В партера ще се помещава Софийския околийски съд. Има шест заседателни зали. Тук ще бъдат и съдиите - изпълнители. Хола - чакалня е дълъг 50 метра, изпъстрен с много колони, облицувани с италиянски тревентин. Съдебните зали са модерно устроени. Стените са облицувани с полирана дървена ламперия. Таваните са гипсови. Зад всяка заседателна зала има съвещателна стая.НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ ЩЕ БЪДАТ НОТАРИУСИ И СЪДИИ — ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

В една голяма зала ще се помещава и съдебната каса. Тя ще бъде обща за всички съдилища. Залата има две стъклени, покрити с железни решетки, врати, които са приспособени със специални апарати за внезапно затваряне. Тази предохранителна мярка е взета против нападение за грабеж. Касиерьт ще има възможност само с едно натискане на едно електрическо копче да предизвика блокада в касовото помещение. С действието на електрически апарати, вратите веднага се затварят и нападателите остават в касовата зала. В това помещение се намират два масивни шкафове, изработени от стомана, в които ще се съхраняват пари, цености и разни важни документи по дела.

С откриването на съдебната палата, в касовата зала ще се създадат клонове на Българската Народна банка и Б. З. К. банка. По тоя начин публиката ще бъде улеснена за непосредственото внасяне на парични гаранции, изваждането на удостоверения и пр.

НА ВТОРИЯ ЕТАЖ ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВА СОФ. ОБЛАСТЕН СЪД

При стълбите, също като в другите по-долни етажи, има голяма чакалня. Големи, обли и широки зелени мраморни колони прибавят по-голяма тържественост на салона. За Соф. областен съд са предназначени 8 заседателни зали. От тях — две са по-големи, които са предвидени за по-големи процеси.

Чакалнята на Соф. областен съд в четирите ъгли е украсена с бронзови релефи, които представляват трите власти: законодателната, съдебната и изпълнителната. Отстрани ще бъдат поставени още 4 композиции: съдът през епохата на първобитния човек, цар Соломон, цар Крум и една съвременна сцена — спор между две села. Всяка композиция се състои от 14—15 фигури. Всичките композиции се състоят от 72 фигури, които са изработени от скулптора Любомир Далчев. Предадени са разни алегорични сцени от съдебния живот през различни епохи. В същия етаж се намира и една голяма тържествена зала, стените на която са облицувани с мрамор, която сега се работи в Берлин. Отляво на стената ще има голяма картина, която ще изобразява интересна сцена из историята на правосъдието. Тя ще бъде дълга 12 метра и 2 и половина метра широка. Тази картина ще се рисува върху стената.


На третия етаж ще се помещава Соф. апелативен съд. Разположението на заседателните зали ще се различава от другите. Трябва да се отбележи, че във всички заседателни зали на наказателните отделения са направени клетки за арестантите, за да бъдат отделно от публиката при разглеждането на процесите. В арестантската клетка се влиза през отделен страничен вход.

На четвъртия етаж ще бъде Върховния касационен съд. Още в коридора, по бляскавата облицовка, личи, че в това помещение се намира най-висшата съдебна инстанция. Холът е изпъстрен с красиви колони от червен мрамор. Подът е от бял мрамор. Има седем заседателни зали и една голяма, предназначена за общо заседание на касационните съдии. Естрадата е с 40 места. Тук ще се решават всички сложни дела, които, съгласно закона, се разглеждат от целия състав на касационния съд. Кабинетът на председателя на Върховния касационен съд е цял облицуван с дърво.

И в четирите съдебни инстанции съдиите, прокурорите и секретарите ще имат отделни стаи. Във всяка стая има стенно шкафче, в което е инсталирана чешма с омивалник и друго шкафче за дрехи. Всички коридори са облицувани с чехски терекотни плочки. Всички канцеларии си имат отделни шкафове, които са приспособени да се затварят с пълзящи врати, направени от тънка стомана.

Във всеки етаж има гардероб за адвокатите, където всеки ще има отделно желязно шкафче. Адвокатите имат и отделни чакални, с мека мебел и телефонни кабини. За публиката в партера ще има бюфет, а за съдиите — на втория етаж.

Най-интересното нововъведение за софийските съдилища е инсталирането на автоматични табла във всички адвокатски чакални и бюфетите. На тия електрически табла ще се отбелязва точно и навреме номера на всяко дело, което в момента се поставя на разглеждане, както и в коя зала ще се гледа. Тия автоматични табла се урегулират от секретарите в съдебните зали, като натискат само едно копче. По тоя начин винаги ще се следи движението на делата. За тая цел са вече инсталирани необходимите апарати с 6 табла. Освен автоматичните табла, пред всяка съдебна зала ще има високоговорители, с които ще се съобщават направо от съдебната зала имената на адвокати, подсъдими, свидетели и други призовани по делата лица.

Във всички стаи, където ще се помещават архиви и складове, са инсталирани специални апарати, чрез които моментално може да се предизвика аларма в случай на пожар. Апаратите представляват малки кутийки с електрическа енергия, закачени на тавана, които започват да действуват при повишаване на температурата.

На всеки етаж, освен главните стълбища, направено е и друго вътрешно стълбище, което стига до сутерена. През това стълбище ще се довеждат и извеждат арестантите. В сутерена има малък затвор, с отделни килии за около 60 души. В него ще бъдат задържани арестанти по следствени дела и при които делата се слагат на разглеждане. Когато разглеждането на делото продължи, подсъдимият арестант остава в затвора при съдебната палата, вместо да бъде връщан обратно в централния затвор. На всеки етаж, до вътрешното стълбище, е направена чакалня за арестанти с желязна решетка.

Затворът се намира в едното крило на първия сутерен. За затворниците има и една малка градинка. В другото крило се помещава парното отопление с всички необходими уреди. В тоя сутерен ще има полицейски участък. Другите помещения ще се използуват за складове, гардероб за чиновниците, стари архиви и пр. От първия сутерен се слиза във втория. Там е подземното противогазово скривалище, което се състои от един тесен циментиран коридор и 20 стаи. В него може да се съберат около 600 души. Над скривалището, за по-голяма сигурност, е зазидана 40 см. дебела железобетонна плоча.


При съдебната палата ще бъдат уредени библиотека и съдебен музей, които ще се помещават в партера.

Съдебната палата с всички инсталации и мобилировка струва 200 милиона лева. Зданието е застроено на 8,500 кв. метра пространство. Общо в цялата сграда има 350 стаи и 27 големи зали. В цялото здание има 500 телефони, които са свързани с автоматна централа. Изкачването по етажите става с 4 асансьори. Освен главния вход, зданието има още 4 странични входа. Всички външни врати са масивни.

За изграждането на тая масивна постройка са изразходвани големи количества желязо, цимент и пясък. От вътрешността на зданието 12,000 кв. метра са облицувани с мрамор, 16,000 кв. метра постлани с чехски каменирани плочки, 26.000 кв метра са измазани с гипс и 5.000 кв. метра са постлани с полирани гранитни плочи. За изграждането на зданието са изплатени около 500 000 работнически надници.

През лятото в съдебната палата ще бъдат пренесени архивите на всички софийски съдилища. През м. септемврий със започването на новата съдебна година ще бъде тържествено открита и съдебната палата.

Богомил Шаренков


20.03.2015 г.

Новата загадка


Днешната снимка е увековечила няколко колоритни образа от софийските улици. Къде е направена фотографията?17.03.2015 г.

Снимка на седмицата: София през 1887 година


Непозната за нас до този момент панорама към София вероятно от 1887 г., дело на фотографа Иван Карастоянов. Изгледът е направен от тогавашния край на града при Шарения мост (днес бул. "Мария Луиза" при Лъвов мост)

Детайл: Сградата на Държавната печатница и второто крило на мъжката гимназия в строеж. Според този текст, то е изградено около 1887 г,

Детайл: Храмът "Света София", от кадъра си личи как базиликата е доминирала векове панорамата над града - ефект, който днес мащабите на столицата отдавна са погълнали. В ляво от храма се виждат и сградите на немското училище и немската евангелска църква на бул. "Дондуков". Вдясно се виждат очертанията и на Народното събрание.

Детайл: Коритото на Владайска река в непосредствена близост до Шарения мост (стрежът на Лъвов мост тепърва предстои)


13.03.2015 г.

Новата загадка


Една изключително интересна снимка, която по добра традиция трябва да разпознаете.9.03.2015 г.

За сградата на Министерството на вътрешните работи


Текстът е публикуван във "Вестник на вестниците" през май 1936 г. Изданието е дигитализирано от Народната библиотека. 


Новата сграда на Министерството на вътрешните работи и народното здраве

Там, гдето се издигаше някога скромния дворец на княз Батемберг, днес отеква твърдият удар на работника-зидар. Събаря се зданието, в което от скромен дворец след освобождението, дълги години се помещаваше централното управление на Министерството на вътр. работи и народното здраве.

Това здание криеше много тайни на вътрешната политика на България. От неговите старинни кабинети излизаха укази и заповедите за административното устройство на държавата.

Сегашната сграда

Тук оставиха незабравим спомен на мъдро държавно ръководство големи наши политици, тук се прояви смелостта и далновидността на ония, които познаваха и ревниво пазеха националните особености на народа ни.

В динамичния темп на времето, обаче, службите при М. В. P. Н. 3. рззрастнаха, необходимо е друго помещение, но хигиенично и просторно, в което да се помещава цялото ведомство.

Устрои се конкурс за нова сграда. В конкурса взеха участие 17 наши архитекти. Спечели конкурса видният наш архитект г. Г. Овчаров. Новата сграда ще бъде една от най-модерните в столицата и ще се издига на същото място — на ъгьла на ул. "6 Септемврий" и ул. "Генерал Паренсов". До това протежение ул. "6 септемврий" се разширява с 6 метра.

Проектът за бъдещата сграда

Постройката ще обема една квадратура от 1600 кв. метра. Ще има 80 стаи, партер и три етажа.

Ще работят на постройката над 200 работници. В края на строителния сезон идущата година зданието ще бъде напълно готово.

В едната половина на новата сграда ще се помещават отделенията на Министерството на вътрешните работи и Софийската областна дирекция, а в другата — Пенсионното отделение.


Още по темата: тук, тук и тук


6.03.2015 г.

Новата загадка


И така, кое е мястото на снимката днес?3.03.2015 г.

Албум "Освободителната война", част 2


Честит 3 март, приятели! Вижте и втората част от албума с 32 фотографии, свързани с Руско-турската война. Изданието вероятно е публикувано около кръглата годишнина от Освобождението през 1908 година и представя места и паметници, свързани със събитията от 1877-1878 година. Част първа можете да видите тук.

Част от парка в Пордим

Батарея-паметник при музея в Горна Студена

Гробове в Скобелевия парк

Главният вход на музея "Цар Освободител"

Възстановените редути в Скобелевия парк

Батарея "Граф Милютин" в Плевен

Паметникът на свободата в Плевен

Главният вход на Скобелевия парк

Руската църква и Семинарията в Шипка

Кладенец и батарея при музея в с. Студена

Великият Княз Владимир Александрович в Пордим

Възстановените редути в Скобелевия парк

Музеят на Великият Княз Николай Николаевич в Пордим

Главната алея в Скобелевия парк

Великият Княз Владимир Александрович в музея "Александър II" 

Храмът "Св. Александър Невски" в София


1.03.2015 г.

Албум "Освободителната война", част 1


По случай националния празник 3 март представяме албум с 32 фотографии, свързани с Руско-турската война. Изданието вероятно е публикувано около кръглата годишнина от Освобождението през 1908 година и представя места и паметници, свързани със събитията от 1877-1878 година.

Корицата на албума

Паметникът на Цар Освободител в София

Къща-музей на Великия княз Николай Николаевич в Пордим

Гробове в Скобелевия парк

 Братска могила


Братска могила в Скобелевия парк


Мост на река Вит, където е пленен Осман Паша

Паркът при музея в с. Студена

Част от Скобелевия парк

Оръдие

Мавзолеят в Плевен

Историческа картина

Стоян Заимов, председател на комитета "Цар Освободител"

Музеят на Цар Освободител в Плевен


Езеро в Скобелевия парк

Поклонници пред братска могила в Скобелевия парк

Вижте също: част втора