9.03.2015 г.

За сградата на Министерството на вътрешните работи


Текстът е публикуван във "Вестник на вестниците" през май 1936 г. Изданието е дигитализирано от Народната библиотека. 


Новата сграда на Министерството на вътрешните работи и народното здраве

Там, гдето се издигаше някога скромния дворец на княз Батемберг, днес отеква твърдият удар на работника-зидар. Събаря се зданието, в което от скромен дворец след освобождението, дълги години се помещаваше централното управление на Министерството на вътр. работи и народното здраве.

Това здание криеше много тайни на вътрешната политика на България. От неговите старинни кабинети излизаха укази и заповедите за административното устройство на държавата.

Сегашната сграда

Тук оставиха незабравим спомен на мъдро държавно ръководство големи наши политици, тук се прояви смелостта и далновидността на ония, които познаваха и ревниво пазеха националните особености на народа ни.

В динамичния темп на времето, обаче, службите при М. В. P. Н. 3. рззрастнаха, необходимо е друго помещение, но хигиенично и просторно, в което да се помещава цялото ведомство.

Устрои се конкурс за нова сграда. В конкурса взеха участие 17 наши архитекти. Спечели конкурса видният наш архитект г. Г. Овчаров. Новата сграда ще бъде една от най-модерните в столицата и ще се издига на същото място — на ъгьла на ул. "6 Септемврий" и ул. "Генерал Паренсов". До това протежение ул. "6 септемврий" се разширява с 6 метра.

Проектът за бъдещата сграда

Постройката ще обема една квадратура от 1600 кв. метра. Ще има 80 стаи, партер и три етажа.

Ще работят на постройката над 200 работници. В края на строителния сезон идущата година зданието ще бъде напълно готово.

В едната половина на новата сграда ще се помещават отделенията на Министерството на вътрешните работи и Софийската областна дирекция, а в другата — Пенсионното отделение.


Още по темата: тук, тук и тук