23.03.2015 г.

Новият съдебен дворец в столицата


Текстът е публикуван във "Вестник на вестниците" през май 1940 г. Изданието е дигитализирано от Народната библиотека. 


НИЕ ВИ ПОКАЗВАМЕ
НОВИЯ СЪДЕБЕН ДВОРЕЦ НА СОФИЯ

Строежът на съдебната палата в София започна още преди 10 години, но по липса на средства бе прекъснат. Едва през последните три години продължи усиленият строеж. Цялата строителна работа бе дадена на 10 предприемачи. На сградата ежедневно работеха повече от 200 работници. И след продължителен, творчески труд, сега голямата и масивна сграда е вече готова. Остава да се довърши само вътрешната украса и мобилировката.

Какво забележително и интересно може да се види в съдебната палата? Направени ли са някои подобрения за съдилищата, които сме свикнали да виждаме в неудобни, мрачни и нехигиенични помещения?

Масивната сграда, гледана от вън, колкото и красива да изглежда, не дава никаква представа за вътрешното модерно устройство. Но когато човек влезе в съдебната палата, струва му се, че е попаднал в някакъв царствен дом...

Пет големи врати от масивен месинг красят главния вход на ул. „Царица Йоанна“. Стълбището, широко и елегантно, блести. Всичко е облицовано с мрамор. От лявата страна на входа има стая за портиер и за гардероб, предназначен за публиката. До стълбището — голямо антре от където се влиза в широк вестибюл. Отпред се разстила голям хол — чакалня, а в страни — две стълби водят към етажите. Стените на хола и стълбите са облицуваии с италиански мрамор, а пода и самите стълби — с полиран черен гранит. Във вестибюла има три телефонни кабини за публиката. В партера ще се помещава Софийския околийски съд. Има шест заседателни зали. Тук ще бъдат и съдиите - изпълнители. Хола - чакалня е дълъг 50 метра, изпъстрен с много колони, облицувани с италиянски тревентин. Съдебните зали са модерно устроени. Стените са облицувани с полирана дървена ламперия. Таваните са гипсови. Зад всяка заседателна зала има съвещателна стая.НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ ЩЕ БЪДАТ НОТАРИУСИ И СЪДИИ — ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

В една голяма зала ще се помещава и съдебната каса. Тя ще бъде обща за всички съдилища. Залата има две стъклени, покрити с железни решетки, врати, които са приспособени със специални апарати за внезапно затваряне. Тази предохранителна мярка е взета против нападение за грабеж. Касиерьт ще има възможност само с едно натискане на едно електрическо копче да предизвика блокада в касовото помещение. С действието на електрически апарати, вратите веднага се затварят и нападателите остават в касовата зала. В това помещение се намират два масивни шкафове, изработени от стомана, в които ще се съхраняват пари, цености и разни важни документи по дела.

С откриването на съдебната палата, в касовата зала ще се създадат клонове на Българската Народна банка и Б. З. К. банка. По тоя начин публиката ще бъде улеснена за непосредственото внасяне на парични гаранции, изваждането на удостоверения и пр.

НА ВТОРИЯ ЕТАЖ ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВА СОФ. ОБЛАСТЕН СЪД

При стълбите, също като в другите по-долни етажи, има голяма чакалня. Големи, обли и широки зелени мраморни колони прибавят по-голяма тържественост на салона. За Соф. областен съд са предназначени 8 заседателни зали. От тях — две са по-големи, които са предвидени за по-големи процеси.

Чакалнята на Соф. областен съд в четирите ъгли е украсена с бронзови релефи, които представляват трите власти: законодателната, съдебната и изпълнителната. Отстрани ще бъдат поставени още 4 композиции: съдът през епохата на първобитния човек, цар Соломон, цар Крум и една съвременна сцена — спор между две села. Всяка композиция се състои от 14—15 фигури. Всичките композиции се състоят от 72 фигури, които са изработени от скулптора Любомир Далчев. Предадени са разни алегорични сцени от съдебния живот през различни епохи. В същия етаж се намира и една голяма тържествена зала, стените на която са облицувани с мрамор, която сега се работи в Берлин. Отляво на стената ще има голяма картина, която ще изобразява интересна сцена из историята на правосъдието. Тя ще бъде дълга 12 метра и 2 и половина метра широка. Тази картина ще се рисува върху стената.


На третия етаж ще се помещава Соф. апелативен съд. Разположението на заседателните зали ще се различава от другите. Трябва да се отбележи, че във всички заседателни зали на наказателните отделения са направени клетки за арестантите, за да бъдат отделно от публиката при разглеждането на процесите. В арестантската клетка се влиза през отделен страничен вход.

На четвъртия етаж ще бъде Върховния касационен съд. Още в коридора, по бляскавата облицовка, личи, че в това помещение се намира най-висшата съдебна инстанция. Холът е изпъстрен с красиви колони от червен мрамор. Подът е от бял мрамор. Има седем заседателни зали и една голяма, предназначена за общо заседание на касационните съдии. Естрадата е с 40 места. Тук ще се решават всички сложни дела, които, съгласно закона, се разглеждат от целия състав на касационния съд. Кабинетът на председателя на Върховния касационен съд е цял облицуван с дърво.

И в четирите съдебни инстанции съдиите, прокурорите и секретарите ще имат отделни стаи. Във всяка стая има стенно шкафче, в което е инсталирана чешма с омивалник и друго шкафче за дрехи. Всички коридори са облицувани с чехски терекотни плочки. Всички канцеларии си имат отделни шкафове, които са приспособени да се затварят с пълзящи врати, направени от тънка стомана.

Във всеки етаж има гардероб за адвокатите, където всеки ще има отделно желязно шкафче. Адвокатите имат и отделни чакални, с мека мебел и телефонни кабини. За публиката в партера ще има бюфет, а за съдиите — на втория етаж.

Най-интересното нововъведение за софийските съдилища е инсталирането на автоматични табла във всички адвокатски чакални и бюфетите. На тия електрически табла ще се отбелязва точно и навреме номера на всяко дело, което в момента се поставя на разглеждане, както и в коя зала ще се гледа. Тия автоматични табла се урегулират от секретарите в съдебните зали, като натискат само едно копче. По тоя начин винаги ще се следи движението на делата. За тая цел са вече инсталирани необходимите апарати с 6 табла. Освен автоматичните табла, пред всяка съдебна зала ще има високоговорители, с които ще се съобщават направо от съдебната зала имената на адвокати, подсъдими, свидетели и други призовани по делата лица.

Във всички стаи, където ще се помещават архиви и складове, са инсталирани специални апарати, чрез които моментално може да се предизвика аларма в случай на пожар. Апаратите представляват малки кутийки с електрическа енергия, закачени на тавана, които започват да действуват при повишаване на температурата.

На всеки етаж, освен главните стълбища, направено е и друго вътрешно стълбище, което стига до сутерена. През това стълбище ще се довеждат и извеждат арестантите. В сутерена има малък затвор, с отделни килии за около 60 души. В него ще бъдат задържани арестанти по следствени дела и при които делата се слагат на разглеждане. Когато разглеждането на делото продължи, подсъдимият арестант остава в затвора при съдебната палата, вместо да бъде връщан обратно в централния затвор. На всеки етаж, до вътрешното стълбище, е направена чакалня за арестанти с желязна решетка.

Затворът се намира в едното крило на първия сутерен. За затворниците има и една малка градинка. В другото крило се помещава парното отопление с всички необходими уреди. В тоя сутерен ще има полицейски участък. Другите помещения ще се използуват за складове, гардероб за чиновниците, стари архиви и пр. От първия сутерен се слиза във втория. Там е подземното противогазово скривалище, което се състои от един тесен циментиран коридор и 20 стаи. В него може да се съберат около 600 души. Над скривалището, за по-голяма сигурност, е зазидана 40 см. дебела железобетонна плоча.


При съдебната палата ще бъдат уредени библиотека и съдебен музей, които ще се помещават в партера.

Съдебната палата с всички инсталации и мобилировка струва 200 милиона лева. Зданието е застроено на 8,500 кв. метра пространство. Общо в цялата сграда има 350 стаи и 27 големи зали. В цялото здание има 500 телефони, които са свързани с автоматна централа. Изкачването по етажите става с 4 асансьори. Освен главния вход, зданието има още 4 странични входа. Всички външни врати са масивни.

За изграждането на тая масивна постройка са изразходвани големи количества желязо, цимент и пясък. От вътрешността на зданието 12,000 кв. метра са облицувани с мрамор, 16,000 кв. метра постлани с чехски каменирани плочки, 26.000 кв метра са измазани с гипс и 5.000 кв. метра са постлани с полирани гранитни плочи. За изграждането на зданието са изплатени около 500 000 работнически надници.

През лятото в съдебната палата ще бъдат пренесени архивите на всички софийски съдилища. През м. септемврий със започването на новата съдебна година ще бъде тържествено открита и съдебната палата.

Богомил Шаренков