8.09.2019 г.

София преди и сега: Чехословашкият народ дом


Тихите пресечки около Докторската градина и до днес крият някои от най-впечатляващите архитектурни перли на София. Сред тях изпъква и т. нар. Чешки клуб, който десетилетия приютява не само културния клуб на чехите и словаците в столицата, но и известен и обичан ресторант.

Сградата през 20-те години, когато е закупена за нуждите на чехословашката колония в София

Според наличната информация сградата на ул. "Кракра" 15 е изградена през 1892 г. като частен дом на Христо Анков. През 1924 г. чехословашката колония в София закупува къщата за своите нужди и я превръща в Чехословашки народен дом, носещ името на първия президент на Чехословакия Томаш Масарик. 

Честване на Чехословашката независимост в клуба на ул. "Кракра", 20-те години

През годините домът се превръща в център на културния живот на общността, каквито функции изпълнява и до днес. Повече информация по темата може да се открие тук.

В миналото къщата е надстроена, което за съжаление я лишава от характерния оригинален мансарден етаж


1.09.2019 г.

За просяците в София (1902 г.)


Из хрониката на вестник "Пряпорец", август 1902 г.

Столицата е пълна с идиоти и просяци, особено покрай кафенетата. От всякакви народности, пол и възраст те обикалят по многолюдните улици и безпокоят както минувачите по улиците, така и посетителите на кафенетата на масите. Има между тия просители и действителни нещастници, но повечето са мързеливци, на които не се работи, има и луди хора, на които не им е мястото улицата, има и малки деца, които се учат на просячество от техните родители. Има уж приюти, болници, лудници, а пък се пускат по улиците на столицата в такова изобилие тия нещастници, в каквото и в Цариград не се виждат. 

Просяк в покрайнините на София, началото на века

Особено нетърпим е един идиот евреин, който всеки ден в разнообразни костюми се явява: ту с голи гърди, ту с голи ръце, ту с голи крака, а вчера вечер беше разпокъсан и разкопчан до най-голямото неприличие и децата по него тичаха като по мечка. Желателно е да се обърне вниманието от когото трябва на тия работи, защото не само не е прилично и утекчително за хората изобилието на просяци и луди хора по улиците, не само е срамота, но това лошо се отразява и върху душата на малките деца, когато постоянно гледат идиоти.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...