18.06.2015 г.

Новата загадка


Кое е мястото на снимката днес?15.06.2015 г.

Дом-паметник на Съюза на служителите при Българската земеделска и кооперативна банка


Из "Вестник на вестниците" - януари 1938 г., дигитализиран от Народната библиотека


Под високото покровителство на министра на войната г. генерал Христо Луков, утре 16 ч. ще се извърши тържественото освещаване на Дома - паметник на Съюза на служителите при Българската земеделска и кооперативна банка, изграден за овековечаване паметта на загиналите във войните банкови служители. На последния ден от изтеклата година г-н генерал Луков прие една делегация от страна на съюза: председателя г. Тома П. Стоянов, подпредседателя г. Стойно Кръстанов и секретаря Георги Аврамов. Делегацията връчи на r-н министра на войната художествено написан адрес, с който — в знак на благодарност за неговите неизмерими заслуги за повдигане дисциплината, бойната способност и духа на родната ни армия — управителните съюзни тела го молят да приеме да носи званието почетен член на съюза и да покровителствува утрешното тържество по освещаването на Дома-паметник.

Дом-паметник на Съюза на служителите при Българската земеделска и кооперативна банка, ул. "Шести септември" 4

Г-н министър Луков изслушал трогнат адреса и с пълна готовност приел да бъде покровител на празненството по освещаването на Дома — едно родолюбиво дело, за което — заявил той на делегацията — докладвал на Н. В. Царя и осведомил Висшия военен съвет. Приел с удоволствие и да бъде почетен член на Съюза. Той задържал делегацията на разговор и пожелал да бъде осведомен за дейността и постиженията на Съюза, като на сбогуване пожелал всестранни успехи на сдружените служители при Б. З. К. банка.


На освещаването са поканени да присъствуват всички г-да министри, целия управителен съвет на Б. з. к. банка, бившите управители и администратори на същата, директори на банки, представители на професионални, културни, стопански и родолюбиви сдружения и гости от цялата страна. Ще свири военна музика. Вечерта в кокетния салон на Дома ще бъде изпълнена художествена литературно-музикална програма.

Има защо да се гордеят със своя Дом служителите при Б. з. к. банка. Той можа да се изгради само благодарение на тяхната сплотеност, единение и готовност за жертви; той овенчава с щастлив завършек отдавнашната мечта на тия скромни чиновници, които вършат с удивителна преданост и безкористие една колосална работа в низините на нашия трудолюбив народ често недооценявани и недостатъчно възнаградени. Популярното мнение за тях е, че като служители на най-големия кредитен институт в Балканския полуостров те навярно ще да са тежки и надменни бюрократи, завидно платени, едва ли не Крезовци. Ала нищо по-погрешно от това мнение!

В изпълнение на журналистическия си дълг, ние имаме често допир с тези служители и знаем колко тежка, претрупана, напрегната и отговорна е тяхната работа. Виждали сме ги в канцеларията още преди 8 ч. сутринта; виждали сме ги там късно след като чиновниците от другите ведомства са се прибрали вече вкъщи; виждали сме ги в неделни и празничнн дни... Срещали сме ги да бродят по села и паланки, да устройват кооперативни събрания, да просвещават народа и издигат стопанската му мощ. И знаем, че от тях много, много се иска, а — малко им се дава!

Тези беззаветни труженици, които заедно с учителите и читалищните дейци са най-здравата част на на родната интелигенция, не шумят около себе си. Tе тихо градят своето дело, сплотени в съюза си и благодарение на последния са успели да внесат малко повече радост в своя живот.

С високо съзнание за своята задача, съюзът неотклонно залага за материалното подобрение и духовно и нравствено издигане на колегията за насаждане в нея обществени и граждански добродетели.

При съюза има учредена кооперативна каса, фонд за изпаднали в беда (болест, смърт в семейството и пр.) членове както и два фонда за подпомагане в случай на смърт или уволнение. Органът му в. „Банков съюз“ е широко разпространен в кооперативните среди. Членове на съюза са от най-големия до най-нисшия служител в банката. Той притежава две почивни станции — в Кюстендил и морско-планинска в Гьозекен. Предстои строежът на лечебна станция в Хисара, дето съюзът притежава 3000 декара място.

Домът, който ще се освещава утре, е една величествена четириетажна постройка в сърцето на София — ул. 6 септемврий № 4. В него ще се помещават съюзните канцеларии, кооперативната каса, библиотека, салон за събрания и забави, просторен ресторант-градина, кафе-сладкарница и хотел за съюзни членове и техни близки. Един от етажите на хотела ще бъде използуван за пансион за следващи в столицата синове и дъщери на съюзни членове.

Кът от ресторанта

Днес, 10 ч. сутринта, във връзка с освещаването на Дома, служителите на банката ще положат венец на гроба на Незнайния воин.

Празненството обещава да бъде наистина тържествено. И това ще бъде заслужено нравствено възмездие за тези неуморни пионери на стопанския фронт на Родината, които са винаги будни на поста си и беззаветно градят нейния възход. Под стряхата на своя нов красив доме нека те, с бодър дух и несломима воля, следват с удвоено усърдие народническия си идеализъм и отбележат още по-бляскави постижения. Примери като техния са така редки в нашата бедна действителност. Той буди възхищение. Служителите при Бълг. зем. и кооп. банка са на верен път. Те шествуват по него с гордо чело, проникнати със съзнание за безупречно изпълнен дълг към Родината, банката и себе си.


12.06.2015 г.

Новата загадка


Помогнете ни да открием мястото на снимката.10.06.2015 г.

Откриване на бюст-паметника на проф. Марин Дринов


Из "Вестник на вестниците" - юни 1936 г., дигитализиран от Народната библиотека


Проф. М. Дринов - гордостта на българската история

Вчера в 11 часа преди обед се освети с тържество бюстът-паметник на българския историк и родолюбец проф. Марин Дринов. Преди това, в 10 и пол. часа, се служи панихида за покойника в църквата "Св. София", на която, както отбелязваме на друго място, присъствува и Н. В. Царят.

От църквата „Св. София“ до бюста-паметник, който се намира в Борисовата градина, бе образувана внушителна манифестация, начело с военна музика, група офицери, професори, академици, общественици, ученици и ученички. Личаха между манифестантите още и членовете на комитета "Бележити панагюрци и панагюрско", по чийто почин бе издигнат паметника на проф. М. Дринов. Между това, пред бюста-паметник се бяха стекли и други видни личности и граждани. Виждаха се съветският пълн. м-р г. Расколников, Чехословашкият пълн. м-р г. Макса, директорът на художествената академия г. Маринов и др.

Бюстът на Марин Дринов, изработен от Иван Лазаров и открит през 1936 г.

Освещаването се извърши от протосингела на софийската митрополия, Негово Високо Преподобие архимандрит Йосиф. След освещаването архимандрит Йосиф държа пламенно слово, с което подчерта заслугите на проф. Мар. Дринов.

— Просих от Бога — заключи архимандрит Йосиф — при този хубав летен ден да влее у нас духът на Дринова, да ни влее неговата мисъл и воля, да изпълни сърцата ни със сила - с тази сила, която имаше покойният историк и български родолюбец, комуто освещаваме днес паметник."

Говориха след това председателят на комитета "Бележити панагюрци" г. д-р Деянов, бившият м-р г. Костурков, г. проф. Ников от името на Академията на Науките и глав. секретар на м-вото на просвещението г. проф. П. Цонев от името на м-ра на просветата г. Йовов, който отсъствуваше.

Всички оратори изтъкнаха скромността на покойния М. Дринов, съчетана с една беззаветна любов, трудолюбие и величие при изработване историята на българите — история, която ни направи известни и която ни издигна в очите на чуждия свят.


5.06.2015 г.

Новата загадка


Един столичен палат - кой е той и къде се намира?