5.06.2015 г.

Новата загадка


Един столичен палат - кой е той и къде се намира?