30.05.2015 г.

Първата изложба на бебета у нас


Списание "Нива", 18.06.1931 г.


ПЪРВАТА ИЗЛОЖБА НА БЕБЕТА У НАС

Салоните на Градското казино в столицата се изпълниха от майки със своите пеленачета, донесени тука на изложба. След различните изложби и устроени конкурси за красота, най-мил и най-трогателен е този конкурс от невинните едногодишни създания — сладките грижи на майката и скритите тръпки на бащата.

Вместо оркестър тук извиваха и огласяваха салона пискливите бебешки гласчета. Наистина плачът преобладаваше в задухата на салона, изпълнен от разни хора в тоя юнски следобед, но сладките усмивки, живите очички, създаваха една особена наслада.

А майките, за които всяко нейно дете е очарователна красота и надежда, ревностно усмиряваха с люшкане и залъгвания тия неспокойни душички, жадни за мляко, укрепителен сън и забавни играчки.

Идеята на дружеството „Майчина грижа“, щото с тая бебешка изложба да се отреди като бебешки празник първата седмица на месец юний, е една осмислена и хубава идея, която трябва да намери широко разпространение по села и градове у нас, за да се видят издънките на нашия живот — надеждата на утрешния ден.

Дружеството „Майчина грижа“, което подържа 5-та съвещателна станция и виновник за създаване на районните санитарни станции, заслужава истинска похвала за своята неуморна дейност. В едно кратко време тези здравни станции са направили много за запълване нуждите на една масова и жизнена необходимост. Само по тоя път те сполучиха да разбулят голяма част от онова невежество в което тънеше градската майка и продължава да тъне майката в селото.

Първата бебешка изложба е демонстрация пред публиката за постигнатите резултати от едно правилно отглеждане на бебетата. Присъствието на представители от двореца, от някои чужди легации, лекари и общественици говори за значението и сериозността на едно дело, което заслужава широка подкрепа от всички среди.

Грешките при всяка първа по рода си изложба, разбира се, с течение на времето ще се изправят. Всичко трябва да бъде така, че да се избягват продължителни сказки, наредба, избор. Малките бебета, колкото и бодри, скоро се изморяват от многото нови впечатления за тях...

Но ето, започна избора на бебета за тритех премии. Около петдесет най-различни бебета — от 3 месеца до 1 година — руси, чернооки, кестеняви, със свити или широко опулени очички — живи кукли, стоят в скутите на своите блажено усмихнати майки, с окачени картони върху ръкавите в които е указано определения им номер, възрастта на бебето и неговата тяжест. По-нататък изборът за премиране на бебетата е предоставен на гласуване от публиката. Това е грешка. Трябва да има избрано жури за раздаване на премиите и то да се състои от лекари, художници и майки — членове от дружеството. Така в изборът ще се слее здравотата, красотата и подходящето хигиенично облекло на бебето.

При все това изборът при тая изложба беше сполучлив. Първа премия получи бебето Георги Димитров, I год., 13 кгр. тяжест, от майка на 11 деца, от които 6 живи, а баща — работник, сега без работа. Това бебе едро и здраво, със сериозен поглед, привличаше вниманието на всички. Майката ходи да работи из чужди къщи за да помага в издръжката на голямото семейство. Някога преди да се омъжи, тя е била служаща в едно немско семейство и вероятно от там е научила много за начина на отглеждане бебета.

Втората премия получи бебето Григор Кр. Спиридонов — 11 мес. 10.840 кгр. Първо дете на млади родители — истинска голяма кукла, със сини очи и къдрави руси коси.

Трета премия получи бебето Димитър Карагьозов — 8 мес., 9.220 кгр. — първо дете на родители.

На бебетата получили премии се дадоха скромни подаръци, а на всички други се раздадоха по една чаша и лъжичка.

Премираните бебета, получили 1-ва и 2-ра премии.

Нека нашето общество погледне с по-голяма вяра и заинтересованост на тия здравни бебешки изложби. Там всеки ще види как свежи и хубави могат да бъдат всички бебета които грижливо се отглеждат от просветени майки. Бебетата сс като нежни цветя — за тях е необходим въздух, слънце и здрава храна.

И всяка млада майка може да почерпи знания от тия здравни изложби, бъдеща поука, а всички други хора — една истинска радост сред тая вълшебна градина на живота.

Нелла Сливополска