11.05.2015 г.

Един български небостъргач


Списание "Нива", бр. 17, 1930 г.


Новият собствен дом на българските инженери и архитекти

В центъра на столицата, между големите монументални сгради, изпъкна новото здание — дом на Българското инженерно-архитектно дружество. Зданието е вече привършено и на 23 февруарий сутринта, в 10 и половина часа, ще стане тържественото му откриване. След обед ще се открие в него XI конгрес на дружеството на инженерите и архитектите, а вечерта ще се състои неговият бал, който, изглежда, ще бъде един от най-блестящите.

Зданието е строено чрез конкурс между около 30 архитектурни бюра. Конкурсът е бил спечелен от архитектурното бюро Горанов—Русев. Строежът на зданието е започнат с три милиона лева, без нечия общинска или държавна помощ, а с дружествените средства, пожертвуванията от негови членове и с кредити. Окончателно завършено, зданието ще струва 14 милиона лева — нищожна сума за такова огромно здание, което представлява образец на архитектурното искуство.


Зданието, с красива фасада, на седем етажа, е в модерен смесен стил и представлява един български небостъргач. От неговия върх се разкрива прекрасната панорама на града. Първият етаж е кафене и ресторант, с галерия и ниши наоколо. Долу ловджийска изба — локал, със съответна мебелировка и декор. По-горе е построен обширен салон за сказки, събрания, концерти и балове. Салонът има отлична акустика, което ще го направи една добра и тъй необходима концертна зала. Тук се разкрива отзад голяма лятна тераса, едничка у нас по своя род и стил.

По-горе е отредена библиотека и административен етаж. Най-горе се помещават стаите за хотел на гостуващите от провинцията инженери и архитекти. Таванът със стаи за прислугата е също разкошен етаж.

Прави впечатление солидността на строежа, височината на стаите, обширността на залите. Като се прибавят всички модерни инсталации за отопление, въздушни вентилатори, асансьори и други изисквания на най-модерната техника, зданието на инженерно-архитектурния дом действително се явява израз на архитекта-художник, който с широк замах е дал на столицата ни най-добрият архитектурен паметник на строителното искуство.


Повече за строежа и сградата тук