27.06.2017 г.

София преди и сега: Сграда на Софийското епархийско свещеническо братство


Сградата на братството, намирала се на пл. Св. Недeля 3

СОФИЙСКО ЕПАРХИЙСКО СВЕЩЕНИЧЕСКО БРАТСТВО

ПРИТЕЖАВА:

Централен магазин: с всички църковни утвари, богослужебни книги, свещенически одежди, икони в кивоти, в рамки, на дърво и книга, резбарски иконостаси, свещници и мелодични камбани, кръстчета и верижки, книги с религиозно държание. Пл. Св. Неделя № 3. 

Последна грижа: с всички погребални материали, ул. Витошка № 1.

Хотел (Подворие) с чисти и с достъпна цена легла. Пл. Св. Неделя № 3. 

ОБШИРЕН САЛОН ЗА СКАЗКИ

Разположение на сградата на пл. "Света Неделя"

Пораженията, нанесени от англо-американските бомбардировки

Мястото днес