13.02.2009 г.

Първите глоби в новоосвободена София


В първата книга за глобите в столицата са вписвани глобите, наложени от 13 февруари до 4 август 1878 година. Ето какви са конкретните случаи:

На 13 февруари Илия Иванов говорил неприлични думи. Глобен е за това 24 гроша.

От Коце Кръчмар са взети 20 гроша „за своето дете, че "хвърлило пушка".

От Найден от Драгалевци — „15 гроша — защото се карал нависоко".

„За говорене докачителни думи на почтени лица" са взети 100 гроша от Рахамим Самоковлия.

От Костадин Цветков „че хвърлял пищов" — 20 гроша.

„От двама евреи ся зеха, защото не продавали неща според определената цена — 30 гроша".

100 гроша е платил башчешменският фурнаджия за недопичане на хляба.

„От четворица за нечистота: Вуче, Лазо, Коле и Васил — 80 гроша."

За „непокорство и ексик продаване" Петър Иванов е трябвало да плати 105 гроша.

„От един русин, че вързал коня на тротоара — 20 гроша."


„От двама евреи, че имали къщя" — по четиридесет гроша.

„Земено от десет души в еврейската махала за нечистота по домовете им — 216 гроша."

От един хлебар — французки поданик, са взети 105 гроша.

„Че не зима руско кайме според цената му", от Юсе Мушенов е взета глоба 20 гроша. От същия са взети още 20 гроша, „че не е зимал руските кредитни според определената цена".

Еврейският чаушин е трябвало да плати 120 гроша, „че не слушал пристава".

40 гроша платил Манол Николов, „че продавал без мера тутун".

Таки Пашев е трябвало да плати 10 гроша, „че не се покорявал на мухтарът".

„За неправедно продаване тутун" Яко Лиаче платил 60 гроша глоба.

Иван Великов и Бранко Костов са се били публично. За това те трябвало да платят по 20 гроша.

От „Цветан Бонев, пудуенец, че трошил къщя", са събрани 100 гроша.

От Янко Унто се събират 10 гроша, „че не платил праведно на търговецът, от когото купил череши".

Дия Исак е трябвало да плати 30 гроша, „че мерил платното с неправеден аршин".

69 троша платил Кръстьо Младенов, „че не платил гюмрукът на продажа едраго добитка".

Лазо Велчев и Георги Вучков „касапе, че клале без позволение ветеринара" по една рубла.

От Арон Песов е „вземено една рубла, че не вземал Екатеринските рубли".

Георги Абаджи е платил един франк глоба, „че не вардил кравата си, та побегнала".

От Аврам Исаков е взета една рубла, „че продавал недостатъчно чушки", а от Соломон Яче пак толкова, „че продава недостатъчно сливи".

От Персиадо Чаръкчи общината взема един полуимпериал, „че простирал кожи в бившата черква, в което му беше заповедано да не простира".