15.03.2010 г.

Представяне на нова книгаНа 19 март (петък) в 17 часа в Дома на архитекта ще бъде представена книгата на инж. Дико Диков "Градоустройство, бит, растителност и градини в София (Факти, бележки и коментари по източници от 17-20 век)". Поканата дойде от Столична библиотека и Иван Диков, издател на книгата и брат на покойния инж. Диков.За книгата:

"Това не е история на "зелената система" на София. За да се напише такъв труд, са необходими дълги години упорита работа с архивите. В последните години в много ежедневници се появяват журналистичеки статии на тази тема с претенции за достоверност, в които, поради некомпетентност и непознаване историята на града, се съдържат много неточности за историческите факти и наименования. Те създават погрешни представи в съвременото поколение. Постарах се да отбера от достъпната ми архивна, мемоарна и художествена литература това, което според мен е достоверно и се потвърждава от поне трима автори." - така автора инж.парк. Дико Диков определя своите проучвания.

В прочита на литературата, била тя документална, художествена или мемоарна, той, като малцина автори, обръща внимание на всеки детайл, който би подсказал на читателите как са се формирали градските пространства, с тяхното благоустрояване, озеленяване и нарастваща социална значимост.

Последователността на изнесените от Дико Диков факти - исторически и документални - се разчупва от вмъкнатите авторски разсъждения и коментарии, които показват не само отношението на професионалиста към историята на градинското ни строителство и наследство, но и позициите му на гражданин към събития и политики.


Кой е инж. Дико Диков:


ДИКО МИХАЙЛОВ ДИКОВ е роден през март 1934 година. Образованието си получава в София. Следва във Висшия лесотехнически институт и в 1958 година завършва като инженер паркостроител. Творческата дейност на инж. Диков е свързана основно с развитие на озеленяването в София.

Работи в различни институции с проектантска и управленска насоченост като: БДЖ - секция "Озеленяване", Управление парк "Витоша" – група за на Генералния план, Министерство по строителство и архитектура - Озеленяване на населените места, Благоустройствено проектиране към Министерство на строителство и архитектурата, База развитие и внедряване към дирекция "Озеленяване" в Столична Община и др. Като ръководител и в съавторство има приети и реализирани десетки проекти в София и страната. Диков се занимава с широк спектър проекти за лесопаркове и части от тях - зони за отдих, за градски паркове и градини, озеленяване на части от жилищни комплекси, хидропаркове, детски площадки и др. Интересни и много успешни теоретични постижения са разработките му за реконструкция на парковете: Скобелев парк в Плевен, Парк "Заимов /парк "Оборище"/ - София, Градската градина и Дворцовата градина в София и др.

Освен като изявен проектант инж. Диков е свързан с професионална дейност с изследователски и научен характер по съставяне на нормативни документи, доклади за симпозиуми и конференции, методически указания, рецензии, експекпертизи. Много от тях са публикувани в сборници, наред със статии в професионал ни списания. Творческата дейност на инж. Диков е еталон за етичност, висок професионализъм с актуалност, категоричност и знания, които го извисяват като общественик и личност в професията.

Дико Диков почина през юли 2007 година в София.

Книгата може да се намери за сега в книжарници Хеликон, книжарницата Техноарт Трейдинг в новата сграда на УАСГ (ВИАС), пратера в ляво, и от понеделник в интернет книжарницата store.bg.