1.04.2010 г.

Нова книга: София каквато беше 1944-1989Автор: Светлин Кираджиев
Издателство: Гутенберг
Година на издаване: 2010
ISBN: 9789546170934
Вид на подвързията: Мека корица
Брой страници: 516
Корична цена: 20.00


Предлаганата книга е своеобразно продължение на друга моя творба - „София каквато е била 1878-1943", издадена през 2001 г., и следва подобен начин на представяне на нашата прекрасна и обичана столица в по-нови времена. Тя няма претенции да бъде история на града през разглежданите години, не си поставям за задача да покажа някакви дълбоко научни и широкомащабни анализи, а да направя само бегла обрисовка, характеристика на София и да запозная читателите с най-отличителните, типичните моменти и особености в развитието на нашата столица, също и с многостранния живот на нейните жители през онези десетилетия, а освен това и какви творчески личности я обитават и създадената тогава материална и най-вече духовна култура. Книгата ми да бъде скромен принос в изучаването и опознаването на града през разглеждания период. В София стават чести и многобройни промени от всякакъв характер, които не е възможно и не е необходимо да бъдат обхванати, за да не се навлиза в подробности. Голяма, обстойна, задълбочена и многостранна история на София се надявам, че вероятно занапред ще се напише.

При работата над книгата ползвах освен личните си многогодишни летописни записки и обширна литература - книги, статии и материали в периодиката, пътеводители, справочници, алманаси, спомени и записки на различни личности, документи и архивни материали, също телефонни указатели, стари планове на града, албуми и фотоси и др., като всичко е съответно отбелязано. Прави се и насочване към обширна допълнителна литература, която би задоволила интересите на всеки любознателен читател. Към споменато съчинение обикновено също има приведена значителна литература.

Авторът


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...