28.05.2010 г.

Един от белезите на София


Сградата на Духовната академия (днес Богословски факултет) е замислена като паметник в чест на създаването на Българската екзархия. Централно място върху фасадата е заемала композиция от 17 фигури, разположена върху фронтона под купола. Тя е представяла тържествената литургия в старата църква Свети Стефан в Цариград, в която Иларион Макариополски чете фермана за самостоятелна българска църква. Автор на картината е художникът Никола Ганушев. При бомбардировките над София куполът и композицията са унищожени, без да бъдат повече възстановени.

Централната композиция на Никола Ганушев

Духовната академия в пълния си блясък

Положението днес

Повече за строежа и украсата на сградата.