7.12.2010 г.

Ваксаджии


Ваксаджиите бързо и безвъзвратно се превръщат в екзотичен и изчезващ вид. Някога обаче те са били интересна новост, отразяваща промените в облеклото и начина на живот на столичния гражданин.Тази любопитна снимка е публикувана в началото на 20 век от едно американско списание. Текстът под нея гласи: Ваксаджиите са една новост сред персонажите по софийските улици. В България съществуват различни носии, обичаи и религии, но изглежда противопоставянето между последователите на полумесеца и кръста в страната не е било толкова силно и ожесточено, колкото в други части на Османската империя. Историята показва, че българите здраво са се държали за своята вяра и са живели в сравнително приятелски отношения с помаците, техните съграждани, приели религията на Пророка.


Един от последните мохикани в наши дни 
(запазен за историята от Кико).