26.04.2011 г.

Кратък исторически преглед върху столичната общинаПубликуваме брошурата "Кратък исторически преглед върху столичната община", издадена през 1932 г. като притурка към Столичния общински вестник. Книжката съдържа биографични данни за кметовете на града, информация за благоустрояването на София и др.


Изданието е любезно предоставено за дигитализация от отдел "Краезнание" на Столична библиотека.