18.11.2011 г.

Новата загадкаДнешната сграда е по-монументална от обикновено, но въпреки това е и достатъчно характерна. Коя е тя? :)