5.03.2012 г.

София отвисокоДве изключителни въздушни снимки на столицата, правени от самолет през 1925 г. Предостави ни ги любезно инж. Иванна Стоянова

В центъра на фотографията се вижда храмът "Св. Крал". Виждат се също така пасажът "Свети Никола", ротондата "Св. Георги" , празното място за бъдещата Съдебна палата и др.

Улица "Пиротска" (горе) и бул. "Княгиня Клементина" (долу),
вижда се и протежението на Владайска река.