9.09.2012 г.

Музеят на революционното движение, част втора


Втора част от албума с фотографии от експозицията на Музея на революционното движение, издаден по случай откриването на музея на 23 септември 1950 година. Първа част тук.

Септемврийското въстание

Укрепване на единодействието

Лайпцигският процес, 1933 г.

Разни

Радио "Христо Ботев"

Отечественият фронт

Сталинградската битка

В навечерието на 9 септември

Ударът в София - 9 септември

Стопанска помощ от СССР

Петият конгрес

Без Димитров по Димитровски път