20.01.2014 г.

Освещаване на Ректората на Софийския университет, 1934 г.


Тържественото освещаване и предаване на държавата на Ректората в София и откриване на бюстовете на Евлоги и Христо Георгиеви
(Из "Илюстрована седмица", декември 1934 г.)

Н.В. Царят чете речта си при откриване статуите на благодетелите Евлоги и Христо Георгиеви 

Митрополит Стефан открива бюстовете

Бюстовете на двамата благодетели Евлоги и Христо Георгиеви

Ректорът Моллов държи реч

Т.В. Царят и Царицата напускат университетската библиотека