23.05.2014 г.

Новата загадка


Днес се намираме в един столичен храм. Кой е той?