7.07.2014 г.

Американският колеж в Симеоново


Американският колеж в София е наследник на двете американски училища, съществували повече от половин век в град Самоков. През 1926 г. се взема решение институцията да се премести в столицата, като се установи в землището на село Симеоново. Сградите на комплекса, предвидени за 500 ученици, са изградени в края на 20-те и началото на 30-те години. Американският колеж прекратява своето съществуване през 1942 г., а след 1944 г. сградите са национализирани. Възстановява своята дейност след 1992 г.

План на сградите и комплекса на Американския колеж в Симеоново, дело на архитект Георги Апостолов

Скица на главната сграда

Общ изглед от началото на 30-те години, главната сграда все още е в строеж

Общ изглед към сградите на колежа, 40-те години

Abbott Hall

Kehaya Hall

Warren House

Maltby Hall

Домът на директора на колежа

Водната кула

Отоплителната централа 

Друг изглед към отоплителната централа


Флойд Блек, директор на колежа в периода 1926-1942 г.

Учениците и техния живот, 30-те години

През 1943 г. в сградите на колежа са настанени германски военни, евакуирани от бомбардираната столица