24.10.2014 г.

Новата загадка


Познавате ли някогашна София? Къде е правена снимката?