21.11.2014 г.

Новата загадка


Днес сме се спрели пред една внушителна сграда. Къде се намираме?