12.01.2015 г.

София преди и сега: Направление "Архитектура и градоустройство" при Столична община


Из "Вестник на вестниците", май 1936 г. Изданието е дигитализирано от Народната библиотека.

Завършеното доходно здание, около 1940 г.

Едно от големите мероприятия на Столичната община е доходното здание, което се строи зад градските минерални бани на ул. "Сердика", от ул. "Триядица" до ул. "Искър". По право постройката е предназначена за Архитектурното и Кадастралното отделения на Софийската община, която постройка едновременно ще играе роля и на доходно здание.

Поискахме разрешение от началника на Архитектурното отделение г. арх. Горанов да разгледаме постройката. Той ни отправи до ръководителя й г. арх. Джонгозов, който беше любезен да ни разведе из нея.

Постройката е почната oт юлий миналата година. Заема площ от 1008 кв. метра. Състои се от: хотелно помещение и магазини. Ще бъде на два етажа. В първия етаж ще се помещава Архитектурното отделение, а във втория — Кадастралното.

На ъгъла на ул. "Сердика" — "Трияднца" ще има голямо кафене. В избата ще бъде уреден голям ресторант, приспособен за спектакли.

Сегашните кумини на градските минерални бани ще бъдат съборени. Ще бъде изднгнат голям кумин, 45 метра висок, пригоден за нов вид модерни светлинни реклами.

В зданието ще има 10 големи магазини и една модерна голяма будка, на които ще се поставят специални витрини за разните фирми.

При входа на Архитектурното отделение, във вестибюла, ще има специално място, което ще бъде пригодено за музей, където ще се излагат модели, от които да се вижда как трябва да бъде застроена София по последната дума на модерната архитектура и градоустройството.

Разпределението въобще на вътрешността на двете отделения е най-модерно — с изискани тоалетни, гардероби за чиновниците и др. удобства.

Цялото предприятие възлиза на около 7 и половина милиона лева. Постройката ще се рентира, като в продължение на 12—14 години разходите ще се покрият.

На тая постройка сега работят много работници, защото се бърза с нейното привършване, поради нуждите на общината. Привършването на постройката ще бъде през август или септемврий тази годнна.

Един радостен факт е, че още от сега са се явили желаещи да наемат магазините, които още не са напълно готови.

Сградата днес, в нея се помещава Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община