4.02.2023 г.

София преди и сега: Сградата на Направление "Архитектура и градоустройство" при Столична общинаНовопостроеното доходно здание, края на 30-те години


Из "Вестник на вестниците", май 1936 г. 

Едно от големите мероприятия на Столичната община е доходното здание, което се строи зад градските минерални бани на ул. "Сердика", от ул. "Триядица" до ул. "Искър". По право постройката е предназначена за Архитектурното и Кадастралното отделения на Софийската община, която постройка едновременно ще играе роля и на доходно здание.

Поискахме разрешение от началника на Архитектурното отделение г. арх. Горанов да разгледаме постройката. Той ни отправи до ръководителя й г. арх. Джонгозов, който беше любезен да ни разведе из нея.

Постройката е почната oт юлий миналата година. Заема площ от 1008 кв. метра. Състои се от: хотелно помещение и магазини. Ще бъде на два етажа. В първия етаж ще се помещава Архитектурното отделение, а във втория — Кадастралното.

На ъгъла на ул. "Сердика" — "Триядица" ще има голямо кафене. В избата ще бъде уреден голям ресторант, приспособен за спектакли. Сегашните комини на градските минерални бани ще бъдат съборени. Ще бъде издигнат голям комин, 45 метра висок, пригоден за нов вид модерни светлинни реклами. В зданието ще има 10 големи магазини и една модерна голяма будка, на които ще се поставят специални витрини за разните фирми.

При входа на Архитектурното отделение, във вестибюла, ще има специално място, което ще бъде пригодено за музей, където ще се излагат модели, от които да се вижда как трябва да бъде застроена София по последната дума на модерната архитектура и градоустройството. Разпределението въобще на вътрешността на двете отделения е най-модерно — с изискани тоалетни, гардероби за чиновниците и др. удобства.

Цялото предприятие възлиза на около 7 и половина милиона лева. Постройката ще се рентира, като в продължение на 12—14 години разходите ще се покрият. На тая постройка сега работят много работници, защото се бърза с нейното привършване, поради нуждите на общината. Привършването на постройката ще бъде през август или септемврий тази година.

Един радостен факт е, че още от сега са се явили желаещи да наемат магазините, които още не са напълно готови.

*

Из вестник "Зора", 30 март 1937 г.

Доходното здание на Софийска общинаВ скоро време ще стане тьржественото откриване на новата общинска сграда, построена от общината на празното място зад централната баня на ул. „Сердика“ и „Триядица“. Новата сграда е вече напълно довършена и се привършва вътрешната й уредба.

Към фронта на улиците са разположени в първия етаж помещенията на архитектурно-градоустройствената дирекция, във втория етаж кадастралното отделение, в партера 9 магазина, едно ъглово голямо кафене, модерна будка, много голямо ателие за общинския скулптор и вход на един голям подземен ресторант. Като естествено продьлжение на постройката към улица Сердика е електрическата подцентрала, която наскоро ще обслужва целия център.

Към вътрешния двор, съвършено самостоятелно, изградено е новото котелно помещение на минералните бани.

Доскоро банята се обслужваше със стари, съвършено негодни и заплашващи с експлозия котли, поставени в най-нехигиеничната част на сутерена на банята. Новото котелно помещение, просторно, с обилна светлина и слънце, има монтирани най-модерна система три котли и резервирано място за четвърти. Всичко тук се извьршва механически: въглищата със специален смукатор се изтеглят от склада и се разпределят по скарите на котлите; скарите са движущи и пренасят въглищата в огнището; сгурията пада върху специални вагонетки в подземието на котелното помещение, които с елеватор се изсипват в камионите отнасящи сгурията. И за всичко това се поддържа персонал само един механик! Подвижните скари са пригодени за трето качество въглища, когато в миналото са се употребявали само първо качество и се прави по тоя начин икономия дневно от 3—5 хиляди лева. Предстои да се направят проучвания за възможността да се продава пара от тия котли на съседните в квартала здания и хотели, каквото желание са вече предявили някои от собствениците.

За новото котелно помещение е построен нов железобетонен комин, висок 50 м„ със светъл отвор 1,80 м. Пригоден е за кула за поставяне на светлинни реклами, които ще се виждат не само от най-главните улици на София, но и извън града, тъй като комина е разположен в оста на две големи извънградски артерии: княжевското шосе и ул. Пирот. Благодарение на новата система котли и новия комин, има бездимно горение и пушекът, който покриваше тоя център до скоро, днес е премахнат напълно.

Цялата общинска постройка е образец на модерен строеж.

Плановете и ръководството са от арх. Джангозов. Разпределението е пригодено специално за службите, от които се заема. Залите са просторни, хигиенични и най-модерно обзаведени: вътрешни телефони, звънчева инсталация за всеки чиновник, специална частна сигнализация, часовникова инсталация с автоматическа сигнализация за почване и свършване на работата, отопление и вентилация за сутерена с топъл въздух, мивки в залите, гардероб и шкафове за всеки чиновник. Цялата мобилировка е поставена скрито в стената, а масите и столовете са тръбна хромирана мебел.

Завършен така целият строеж в тоя парцел струва около 11 милиона лева.


Сградата днес, в нея се помещава Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община