21.01.2015 г.

София преди и сега: Зарзаватчиите


Продавачи на зарзават на пазара при джамията, първите години на 20 век

По-късно пазарът е преместен на днешното си място (Женския пазар) -
пощенска картичка със сергия за плодове и зеленчуци, около 1915 година

Улична сергия, 1930 г.

Сергии за плодове и зеленчуци на Женския пазар, наши дни