25.01.2016 г.

Животът в една столична кооперация


С възхода на кооперативното строителство през 20-те години на XX век по много от софийскитe улици започват да растат масивни съпритежателски домове. Днешната панорамна фотография, направена през 1928 г., разкрива момент от живота на новодомците в една от тези кооперации. Спретнатите тераси, все още непознаващи предимствата на индивидуалното остъкляване, заснети от височината на друга сграда на противоположната страна на улицата, са изпълнени с живот. Мистерия остава дали обитателите на кооперацията са се показали специално за снимката или тя просто е уловила един спокоен слънчев ден на улица "Юрий Венелин" 22. Въпреки това си струва да с върнем в далечната вече 1928 г. и да се запознаем с част от хората, обитавали тогава този адрес.


"Деца, снимат ни!"

Мястото днес