26.11.2017 г.

6 кооперации от 30-те години


Материал от списание "Архитект", бр.4 от 1934 г.


Архитекти К. Николов и Ч. Мутафов
Кооперативна жилищна сграда "Св. Георги" на ъгъла на ул. „Цар Борис" и ул. „Аспарух“


Застроено всичко 360 м. кв., останал незастроен двор 132 м. кв.
Сградата съдържа:
2 апарт. от 1 стая с кухня и пр. продажна стойн. 120,000 лв.
13 апарт. от 2 стаи с кухня и пр. продажна стойн. 150,000 -220,000 лв.
5 апарт. от 4 стаи с кухня и пр. продажна стойност 320,000—430,000 лв.Архитекти: Ив. Васильов и Д. Цолов
Кооперативна жилищна сграда на ъгъла на бул. „Фердинанд“ и ул. „Гр. Игнатиев“ 


Изложена на юго-изток.
Застроена площ 413 м.кв., двор 138 м.кв.
Постройката без мястото възлиза на 4,500,000|лв.
Съдържа:
4 апарт. от 3 стаи вестибюл и пр. средна прод. цена 300.000 лева
4 апарт. от 4 стаи и пр. средна прод. цена 480.000 лева
4 апарт. от 5 стаи и пр. средна прод. цена 600.000 лева
9 магазини със средна продажна цена 200,000 лв.
Строена през 1931 год.

днес

Архитекти Н. Весов и Л. Иванов
Кооперативна сграда „Желязна ръка“, площад Трапезица, 4


Мястото е 1835 м.кв., от което напълно е застроено 1025 м.кв., оставено за двор 504 м.кв.
Постройката съдържа 45 апартамента, от които:
10 от по 2 стаи, кухня, баня, клозети и пр.
21 от по 3 стаи, кухня, баня, и пр.
14 от по 4 стаи, кухня, баня и пр.
26 магазини, 7 кантори.
В сградата са монтирани 4 асансьора за хора.
Стойността на сградата (без митото) възлиза на 12,000,000 лв.
Продажна цена на:
апарт. от 2 стаи — от 160,000—220,000 лв., апарт. от 3 стаи — от 280,000 — 400,000 лв., апарт. от 4 стаи — от 360,000—600,000 лв., магазините — от 200,000 — 1,250,000 лв., канторите — от 120,000 180,000 лв.

днес

Архитекти П. Андреев и Н. Цветков
Кооперативна сграда на ъгъла на Патр. Евтимий и Анг. Кънчев


Изложени на юг и изток.
Застроена площ 225 м.кв., двор 80 м.кв.
 Стойността на сградата 1,850,000 лева
 5 апарт. от 4 ст. и пр. прод. цена от 470 до 370 хил. лв
5 апарт. от 3 ст. и пр. прод. цена от 360 до 300 хил. лв.
5 апарт. от 2 ст. и пр. прод. цена от 200,000 лв.
Постройката е извършена през 1933 год.

днес

Арх. Сл. Ангелов
Кооперативна жилищна сграда „Бакалов"


Застроен е югозападния ъгъл на улиците „Раковски“ и „Аспарух“. Мястото е 503 м2., от което са застроени 376,34 м2. Към тази застроена дворна площ трябва да се прибави за еркери още 14.30 м2. — 390.64 м2, което дава плоскостта на етажите. Във всеки етаж има:  Едно жилище от 5 стаи и две жилища от по 3 стаи: всички жилища с необходимите анекси към кухнята. Средна продажна цена на апартаментите от 3 стаи е 350,000 лева, а тези от по 5 стаи е 640,000 лева. Материали: тухлени зидове, ж. б. колони и плочи, паркетни дюшемета. Всички ъглови апартаменти са снабдени с централно водно отопление, с котли в избата. В цената им, 640,000 лв., е включена и цената на отоплението.

днес

Архитект Свет. Младенов
Кооперативна жилищна сграда на ъгъла на булевардите „Хр. Ботев“ и „Скобелев“


Парцелът е на остър ъгъл, по-малък от 60°; с изложение: едната страна към югоизток, а другата към югозапад.
Застроена площ кръгло 400 м.кв., незастроен двор кръгло 130 м. кв.
Костуема стойност на постройката 3,050,000 лв.
Същата съдържа:
7 апартамента по 2 стаи и пр. при средна цена 185,000 лв.
11 апартаменти по 3 стаи и пр. при средна цена 285,000 лв.
1 апаргамент от 4 стаи и пр. в 4. ет. средна цена 365,000 лв.
5 магазина средна цена 120,000 лв.
Посочените средни стойности са действително реализирани.
Постройката е работена през 1933 год. Поради значително острия ъгьл, големите лицеви страни и малката дълбочина на парцелата и необходнмостта да се добие законния незастроен двор, като се даде задоволително осветление и проветряване на дворните помещения, задачата представлява особен интерес.

днес