4.12.2017 г.

Панорама на София от края на 19 век


Днес ще ви запознаем с една интересна двойна картичка, издадена през първите години на 20 век. Отпечатаната фотография вероятно е още по-ранна - от 90-те години на предишното столетие. Тя представя пълен панорамен изглед към София, обхващащ по същество целия тогавашен град с по-забележителните му постройки.


Над едноетажната столица доминират силуетите на няколко ключови здания. От ляво надясно това са: Държавната печатница, храмът "Света София", сгради по улица "Московска", Княжеския дворец, гранд хотел "България", сгради на площад "Александър", джамиите "Баня Баши" и "Буюк джамия", храмовете "Свети Крал" и "Свети "Спас". 

На преден план са запечатани покрайнините на града и коритото на Владайска река преди нейното регулиране. Долу вляво вероятно виждаме т. нар. Хаджи Манов мост при Драз махала (карта), което ни помага с известна сигурност да установим и мястото, на което е застанал фотографът - около височината на днешната улица "Братя Миладинови" след булевард "Сливница".

Сегментите в детайли можете да разгледате по-долу: