15.05.2020 г.

София преди и сега: Улица "Гургулят" №1


Внушителната сграда, намираща се на улица "Гургулят" №1, днес е дом на Националната спортна академия. Нейната история обаче е дълга и води началото си от активната дейност на католиците в София.

През 1905 г. Софийско-Пловдивският епископ Роберто Менини основава сиропиталище, носещо името "Княгиня Надежда", което поверява на милосърдните сестри от ордена Свети Викентий. За нуждите на сиропиталището е построена собствена сграда. Сестрите създават също така детска градина и основно училище, в което се преподава на български и немски език. През 20-те години то се разраства с прогимназиални класове, а не след дълго се открива и девическа гимназия.

Старата сграда на сиропиталище "Княгиня Надежда"

С времето старата сграда се оказва недостатъчна да поеме нарастващия брой ученици и не задоволява нуждите на училището. Ето защо в периода 1929-30 г. в съседство е предприет строежът на ново просторно здание, издигнато в духа на модернизма. Основният камък е осветен от монсеньор Анжело Ронкали, апостолически делегат в България и бъдещ папа Йоан XXIII. Колежът, поставен под покровителството на Света Мария (Санта Мария), е осветен на 17 май 1931 г. 

В началото на 30-те години в училището (детска градина, основно училище, прогимназия и гимназия) учат вече общо 576 деца, от които 77 католици, 380 православни и 119 израилтяни. Преподавателският състав по това време включва 2 свещеници, 23 сестри и 17 светски учители. 

Католическата гимназия с пансион "Санта Мария", заснет откъм двора в началото на 30-те години


Поглед от двора в наши дни

Англо-американските бомбардировки през 1943-44 година не пощадяват и този кът от многоликата предвоенна София. Старата сграда е унищожена, а масивното ново здание понася значителни щети.

В крайна сметка католическото училище е закрито през втората половина на 40-те години. Днес в обновената сграда се помещава филиал на Националната спортна академия, като на мястото на някогашното сиропиталище е изградена спортна зала.

При бомбардировките през март 1944 г. старата сграда е срината, а намиращото се в съседство модерно здание търпи сериозни поражения

Поглед по улица"Гургулят" в наши дни - вижда се спортната зала на мястото на старото сиропиталище

Началото на улица "Гургулят", 70-те години - поглед към (тогава) Спортния факултет на Софийския университет (още тук)

Поглед по улица "Гургулят" в наши дни


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...