17.05.2009 г.

Из София - вчера и днес
В интернет се е появил сравнително нов проект - "Из София - вчера и днес" на Момчил Попов. Пожелаваме успех на автора, дано блогът му се развива възходящо.