28.04.2013 г.

Сградата на застрахователно дружество "България", ул. "Съборна"


Откъс от книгата "Станчо Белковски - архитектурна дейност" (1943 г.)


ДОХОДНА СГРАДА НА 1-во БЪЛГ. ЗАСТР. Д-ВО „БЪЛГАРИЯ"Сградата се построи през 1938/39 год. в центъра на града, на ул. „Клементина" — срещу новата Народна банка, с предназначение доходност, като служи преимуществено за търговско-канторски цели, което се налага и от местоположението й.

Сградата на ул. "Съборна" в строеж

По тая причина на фасадата, мецанина и първия етаж са свързани с партера, подчертавайки общността си с него. Това даде на постройката и характера й, който се отбелязва в нейната външност.

План на етажите

План на партера

От вън сградата е облечена с бял врачански камък. Вътре изпълнението е солидно и сдържано във формите си. Железо-бетонният скелет има ребрени плочи, изпълнени с кухи тухли. Това дава възможности, когато се пожелае, да се съборят всички вътрешни разпределителни стени и във всеки етаж да се получи общо помещение, без висящи греди в тавана, като сградата напълно се използува за универсален магазин, или друго сродно за тая цел предназначение.

Доскоро в сградата се помещаваше Институт Сервантес.