8.04.2013 г.

"Оборище" 12: Домът на Георги Семерджиев


Откъс от книгата "Станчо Белковски - архитектурна дейност" (1943 г.)


Къщата Г. С. (Георги Семерджиев), София, „Оборище", е строена през 1932/33 год. Собственикът бе индустриалец и народен представител. Това налагаше тя да задоволява, както обикновените, така и разширените жилищни нужди на семейството, свързани и с общественото положение на главата на семейството.

Сградата лежи на самата улична линия, като вътрешното, южното, лице е обърнато към градината. По тоя начин дневната, столовата и спалните са обърнати към юг и същевременно към обширния двор—градина, по който начин са органически свързани с последната.

Къща Г. С. — София, ул. Оборище. Северна фасада към улицата и западна —  към двора. Изглед от ул. Оборище.

Вън и вътре къщата е по-богато изпълнена.

На фасадите, към улицата и двора, всички архитектурни елементи - корнизи (главен и второстепенен), рамки около прозорци и врати, и цокълната част на призема — са изработени от бучардиран, изкуствен, камък със синкаво-сивкав цвят; плоскостите са измазани с равна хидравлична мазилка, охрено оцветена.

Вътре за декоративна украса са служили: за таваните — гипсова мазилка; за стените — тапети и облицовка с дървени плотове, фурнирани с орех; за вратите в партера — орехов фурнир; за дюшеметата и главното стълбище — дъбов материал; за камината и вътрешността — мраморни облицовки. Кухненските и банските уредби са комплектни и по-изискани.

Главен вход от улицата

Сградата е снабдена с централно, водно отопление, както и с пълни инсталации за топла и студена вода, електрическо осветление и т. н.

Изградена е в два строителни сезона. Проектът и ръководството на сградата се извърши от архит. бюро Ст. Белковски—Ив. Данчов.

Сградата в наши дни, снимка - Любо Иванов