8.12.2009 г.

За идентификация


Една от снимките на Chusseau Flaviens ни остави в недоумение. Видимо става дума за някое централно мястно, но ни е невъзможно да го локализираме. Приемаме обосновани и необосновани предположения. :)