26.12.2009 г.

Das neue Bulgarische National-Theater in Sofia


През 1907 г. австрийското издание Allgemeine Bauzeitung представя новопостроения Народен театър в София. Издигната по проект на виенското бюро "Фелнер и Хелмер", сградата привлича вниманието на най-значимото архитектурно списание в Австрия. В рамките на две страници подробно са представени техническите характеристики на театъра, дадена е информация за външния вид и интериора, използваните материали, размерите, изпълнителите и стойността на градежа. Като приложение са публикувани и плановете на сградата.

източник