25.10.2010 г.

София преди и сега: Улица "Дунав" №1


Събираме последните материали на едно място, добавяме съвременна снимка и се получава твърде любопитна хронология на ъгъла на улиците "Московска" и "Дунав".

Първата фотография е от 20-те години. Ъгълът все още е незастроен.

30-те години, разрушаване на едноетажната постройка.

В началото на 40-те години ъгълът и цялата улица вече са плътно застроени с нови кооперация.

Положението в наши дни.