5.05.2011 г.

Справочник за службите при столичната община (1933 г.)


Издаваме настоящия труд с дълбокото убеждение, че той ще бъде полезен на гражданството.

Гражданинът е в постоянен контакт с общинското управление през целия си живот. Раждане, женитба, смърт, военна и трудова повинност, лична карта или избирателна, покупко-продажба на недвижими имоти, основаване фирма или строеж на къща и пр. и пр. - за всичко той се обръща до общинските власти, за да се снабди с необходимите документи. Тъй като службите в Столичната община се помещават в здания, отстоящи на далечно разстояние едни от други, то гражданството се измъчва в лутане по канцелариите, губейки скъпото си време.

Настоящият справочник идва да попълни една празнина, като дава най-подробно нужните упътвания, показва начина, по който гражданинът може да се снабди с искания документ, канцелариите, към които трябва да се обърне, таксата, която трябва да плати и пр. и пр.  - с една дума той ръководи гражданина в правилно и бързо изпълнение на правата и задълженията в качеството на член на Столичната община.

Вярваме, че настоящият справочник ще може да послужи като настолна книга и на общинските служители. 

Авторите

София, Януарий 1933 г.  

 
Изданието е любезно предоставено за дигитализиране от отдел "Краезнание" на Столична библиотека.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...