11.05.2011 г.

Юбилейна книга на София (1958 г.)Днес представяме една от малко известните юбилейни книги на София, посветена на 80-годишнината от Освобождението на града. Книгата е издадена през 1958 г. и носи всички характеристики на епохата.След освобождението на страната от монархо-фашистката тирания, за нашия народ се създадоха прекрасни условия за всестранно развитие и разцвет. За кратко време бързо разцъфтя и нашата столица.

За десетина години народната власт извърши повече от това, което миналите режими бяха направили за повече от 60 години. София разрасна с големи, величествени сгради, благоустрои се и стана модерен социалистически град, столица на Народна република България.

Славната 80-годишнина от освобождението на София софийските трудещи се чествуват под знака на големи успехи в стопанското и културно изграждане на своята любима столица, преизпълнени с безгранична обич и признателност към великия руски народ - освободител.

За ознаменуване 80-годишнината от освобождението на София изпълкомът на Софийския градски народен съвет реши да издаде настоящата юбилейна книга, в която е отразен ръстът на нашата столица от Освобождението й до наши дни.


Изданието е любезно предоставено за дигитализация от отдел "Краезнание" на Столичната библиотека.