8.08.2011 г.

Дружествен дом на Кооперативното бакалско-тютюнопродавско сдружениеМатериалът е публикуван през 1937 г. във Възпоменателния исторически сборник на Софийското браншово търговско бакалско сдружение "Св. три светители", любезно предоставен от Столична библиотека.

Членовете на Кооперативното бакалско-тютюнопродавско сдружение в София, верни на вродения инстинкт у българина да има свой дом, са осъществили тоя свой стремеж, независимо от собствения дом на професионалната им организация, находящ се на бул. Дондуков № 9: щом касата на кооперацията им се сдобила с повечко средства, те са решили да купят място на което да изградят своя кооперативен дом. Осъществяването е извършено от Управителния съвет, при председател Хр. Рашков и член-делегат Милан Андреев, в заседанието му от 6 март 1921 г. протокол № 144, когато било решено да се купи празното място на ул. Цар Симеон и ул. Сердика, собственост на Никола Паланков и Григор Стамболиев, състоящо се от 530 кв. метра за обща сума 380,000 лева.

Водосвет при полагане на основния камък на собственото здание на 
Коопер. бакал. сдруж. на ул. Цар Симеон 68 през 1921 г.

Изготвяне на плановете било възложено на столичния архитект Ив. Горанов и плановете били одобрени от Управителния съвет в заседанието му от 10 април 1921 г. протокол № 153, а в заседанието му от 13 VIII с. г протокол № 191, е определена строителната комисия в състав Хр. Рашков, Спас Йосифов, Ан. Г. Ванчов, Харал. Алексиев и Андрея Йосифов. На тази комисия са били определени правата и задълженията с протоколно решение № 200 от 8. IX. 1921 г. на съвместното заседание на Управителния и Контролния съвети.

Строежът на сградата е бил извършен по стопански начин и е бил привършен на 3. IX. 1922 г. Общо мястото и постройката са стрували, съгласно баланса за 1922 г. стр. 4, лева 1,656,052.35, а само място 380,000 лв.


Сградата се използува, като доходно, като помещенията му се отдават под наем, а избите му се използуват за склад на Кооперативното сдружение. 

Сградата днес, 2011 г.