17.08.2011 г.

Канцелария и склад на бакалското сдружениеМатериалът е публикуван през 1937 г. във Възпоменателния исторически сборник на Софийското браншово търговско бакалско сдружение "Св. три светители", любезно предоставен от Столична библиотека.

За канцелария и склад на кооперативното бакалско сдружение е било наето още през 1912 г. помещение в зданието на пасаж Св. Никола № 10. През 1923 г. сдружението открило клон на ъгъла на ул. Позитано и ул. Владайска, гдето е съсредоточена част от пазаря, като лесно достъпен за клиентите. През 1932 г. централния склад е бил закрит и всичко било съсредоточено в клона, който станал общ склад и канцелария на сдружението.

Складът е бил осветен на 4-й март, неделя, 1912 год., с подобающа тържественост, за която са били поканени „членовете на целия еснаф, които са били почерпени, а е бил открит за продажби на следния ден, понеделник, 5-й март с. г. (Протокол № 3 за заседанието на Управителния съвет от 27. II. 1912 г.).

Следните фотографически снимки на канцеларията и на част от помещенията на склада, както и работещите служители в тях, дават представа за последните:


Изглед на част от магазина

Изглед на един от складовете в мазето