11.04.2012 г.

Album de Sofia


Днес ще представим един изключителен албум, издаден в самото начало на XX век и запечатал най-атрактивните места в столицата през онази все по-далечна за нас епоха. Албумът съдържа 17 красиви фотографии. Не е посочена точната година, но по снимките може да се заключи, че вероятно става въпрос за 1905-6 година.

Корицата на албума е луксозна, твърда и с интересна декорация

Задната корица, посочен е и издателят - "Книжарница Македония"
  
Разлистваме страниците, преживяли повече от век, и за начало пред очите ни се разкриват няколко интересни панорами. Всички те са направени от катедралата "Св. Крал" - днешната "Света Неделя".

Поглед на север от улица"Съборна"

Поглед и на юг от същата улица

Панорама на север от бул. "Клементина" ("Стамболийски"), вижда се и храмът "Св. Спас"

Останалите фотографии в няколко поредни публикации - част втора, част трета, част четвърта.