19.04.2012 г.

Album de Sofia, част втора


Продължаваме със снимките от албумчето, за което вече ви разказахме. Още софийски разкош от началото на XX век: 

Хотел "Македония" на площад "Бански"

Хотел "Панах", намирал се на пресечката на улиците "Търговска" и "Дондуков"

Улица "Търговска" и площад "Александър I" с фонтана.
Сградата на дружество "Балкан" все още е хотел "Централ"

Пресечката на "Търговска" и "Дондуков" с книжарница "Македония",
издател на албума.


Вижте също: първа част, трета част, четвърта част