30.05.2012 г.

Назад към блясъка


Един от малко известните сецесионови шедьоври на столицата е на път да възвърне някогашния си блясък. Изящната къща, известна като дом на предприемача Андрей Арсов, се намира на улица Мальовица №6 и в момента е процес на интензивна реновация. Сградата е построена през 1910 г. и е дело на архитект Карл Хайнрих. 

Най-старата фотография, която успяхме да открием, е от 70-те години и ни беше предоставена от отдел "Краезнание" на Столична библиотека.

Състоянието на сградата преди началото на реконструкцията

Към днешния ден кипи усилена работа

Изящните детайли на фасадата

Издигат се и два нови медни купола, вероятно част от автентичния вид на сградата

Вторият островърх  купол