10.10.2012 г.

Чешка техническа изложба


На 11 септември 1911 година в София се открива голяма чешка техническа изложба. В царския манеж са представени многобройни земеделски машини и пособия. С няколко снимки ще илюстрираме това интересно събитие.

Откриване на изложбата

По случай изложбата е изработена специална арка

Представените машини


Изложени машини в манежа

Част от чешките гости, посетили София за изложбата


Използвани са снимки от дигиталния архив на Народната библиотека