1.11.2012 г.

Денят на народните будители


"На 1-того преди обед (ноември 1927 г.) на площад Ал. Невски се чевствува по един тържествен начин деня на будителите. Участвуваха всички столични училища, юнкерите, студентството, ветераните от Шипка и доброволците от Сливница. След молебена, който се отслужи на открито, учащите се направиха манифестация из града."

Молебенът пред храма Алекс. Невски в присъствието на учащите се от всички столични учебни заведения, студентите от двата университета, юнкерите, опълченците и др. (Из "Илюстрована седмица")