16.01.2013 г.

София преди и сега: Министерство на отбраната


Министерство на войната - фасада и главен вход откъм ул. "Дякон Игнатий", около 1915 година

 Министерство на отбраната днес, почти столетие по-късно