19.06.2013 г.

Детски и мъжки черковен хор към храма "Свети Николай"


Детският хор към храма "Свети Николай Софийски" в Ючбунар, вероятно началото на века

Мъжкият хор към същата църква