17.06.2013 г.

Софийската окръжна палата


В. "Пряпорец", 18 септември 1926 г.

На пътуващите с трамвая за с. Княжево екскурзиянти — когато последният от ул. "Клементина" възвива по бул. "Хр Ботев" към бул. "Македония" — погледът им бива привлечен от едно колосално ново здание — на привършане вече, което по своята величина и архитектура очарова зрителя.

Немалко пристигащи от гарата по бул. Хр. Ботев гости от провинцията и чужбина на ъгъла на булеварда и ул. "Пиротска" спират файтона или автомобила за малко, за да са полюбуват на това здание, което и в далечината със своите гиздави куличка изглежда като гигант, като едно красиво чудовище, което едновременно буди удивление и възторг у зрителите, мами и привлича веднага вниманието им. Мнозина са имали случая да разглеждат отвън този колос, без да са имали възможност да влязат вътре му и го разгледат; поради това за вътрешното му устройство те нямат представа, а и не всички знаят добре предназначението му.


Ако влизането в него беше позволено за любопитните, всеки ден с хиляди столичани и провинциалисти биха влизали вътре; но това засега е невъзможно, понеже там се работи усилено и като така не е изключена възможността да пострада някой при бързата, усложнена и твърде интензивна работа.

Като журналист успях да се вмъкна вътре и да разгледам добре зданието, което отвътре изглежда като голям и красив лабиринт, в който всеки влязъл за първи и дори за трети път външен човек би се заблудил и загубил...

Тази монументална и красива шестетажна сграда се състои от около 200 стаи и едва ли има друга такава в София, па даже и в цяла България.

Тя е вече на привършване. Измазана е отвън и отвътре; инсталациите на парното отопление, електрическото осветление, телефонната и звънечната, усилено са работят и явно е, че скоро те ще бъдат привършени. Тук кипи шум, работа и успех.

Обявен е и търгът за канализацията и водопроводната инсталация и те скоро ще бъдат готови.


Понеже Окръжната Палата буди голям интерес всред населението, то потърсихме председателя на на постоянната комисия запас. генерал г. Ив. Марков, за да се осведомим за някои подробности относно привършването на палатата. Намерихме го и той има любезността да удовлетвори  любопитството ни, като ни даде следния отговор:

— Благодарение на ценното съдействие на г-на Ан. Ляпчев, по-рано като председател на Окр. съвет, а напоследък като министър-председател, също благодарение на съдействието на министрите на финансите: бившият министьр г-н Петър Тодоров и сегашният г. Вл. Моллов Постоянната комисия можа да бъде улеснена с един аванс от Б. Н. банка, за посрещане и плащанията на разходите по строежа на Палатата и за редовния вьрвеж на последния.

Благодарение тъй също на  извънредния труд и грижа на самата Постоянна комисия, на заведующия постройката архитект и случая че се попаднаха добри и съвестни предприемачи,  тази ценна постройка е почти на привършване и ако не са случат особени непредвидени затруднения, тя ще бъде окончателно готова и заета още в началото на идната година през януарий. Сесията на новоизбрания окръжен съвет на всеки случай ще заседава в помещението на Окр. Палата, а можа би и в хубавата заседателна зала, ако доизкарването на орнаментите й не попречи за това.

Помещенията на Палатата са вече почти ангажирани. Така: в партера — в 34 стаи ще бъдат поместени Окръжното управление, Окръжните медицински и ветеринарен лекари, Окръжните инженери и архитекти, Окръжните учил. инспектори.

В I етаж — 40 стаи — Постоянната комисия с бюрата си: Техническо-училищно, Водоснабдително и Планоснемачно.

В II етаж — 37 стаи — Дирекция на статистиката.

В III етаж — 40 стаи — Окр. Сметна Палата, Лесничейството и Районния Горски Инспектор, Окр. Контролно Бюро по мерките и теглилките.

IV етаж с 38 стаи засега остава свободен.

Много от стаите са големи и могат при нужда да образуват две стаи.

Под партера има удобни, сухи и циментирани 36 отделения за разни складове. Там ще се устрои: гостилница, бирария, кафене — гдето ще намират удобство дошлите от окръга по работа в палатата хора.

Палатата ще бъде едно голямо улеснение, защото като побира всички окръжни служби на едно място, спестява на населението времето, труда и средствата с избавянето му от досегашното му лутане из разни места на града при търсене едно иди друго от тия учреждения.

Окръжната Палата ще струва около 36 — 37 милиона лева.

Сбогувахме се с председателя на постоянната комисия и напуснахме с отлични впечатления това място на голяма активност и добро инициатива. Ние сме обрадвани, че в близките дни нашата държава ще има най-после една монументална и модерна сграда, в която удобно ще се сгрупират и поместят толкова многобройни и важни служби.

Б. Андреев

Повече за сградата тук и тук.